Bewoners en oppositieoffensief redt het net niet

Het platform bezorgde burgers en de gezamenlijke oppositie hebben de afgelopen maanden hard gestreden tegen het door de gemeente in samenspraak met Dura Vermeer opgestelde bouwplan voor de Oosterlaakplas.

Helaas kregen de door GroenLinks ingediende moties net niet voldoende steun om de plannen van tafel te krijgen. In een eerdere raadsvergadering noemden we de plannen voor de Oosterlaakplas al onbegrijpelijk, oneigenlijk, onlogisch en onverstandig. In de raad van 14 december konden we deze opsomming uitbreiden met onhandig en onnozel. Hoewel we het verstandig vonden van het College om een nadere toelichting te verstrekken naar aanleiding van de vorige raadsvergadering, vinden we de gekozen opstelling en uitleg on-wijs ofwel slecht. In dit dossier bleek keer op keer, dat de bewoners veel beter opletten en veel beter in staat zijn dan de gemeente om juiste informatie aan te leveren. Zo kwamen zij met het prachtige plan De Rietoever. Wij vinden het beschamend dat de bewoners het college moesten corrigeren:

  • Voor een brug die al in de berekening zat
  • Voor het verlopen van een vergunningprocedure, terwijl wij net als raadsleden zijn bijgepraat over de WABO
  • Voor het opvoeren van een fonds bovenwijks en het achterwege blijven van de gelden van het Volkshuisvestingsfonds
  • Voor het opvoeren van een ongedekte opname uit het Volkshuisvestingsfonds. Wij zagen dit als oneigenlijk gebruik van een fonds

Het College schermde steeds met gemaakte afspraken, maar helaas zijn die afspraken nooit concreet op tafel gekomen. Daarom konden wij niet anders dan stellen dat de wethouder onbedoeld het wantrouwen op dit dossier toch wel heel stevig gevoed heeft. In dit verband moesten wij helaas ook spreken over onbewust onbekwame communicatie.

De GroenLinks fractie vindt het ontzettend jammer dat de bewoners hun plan (en echt het beste plan voor dit gebied) er uiteindelijk niet door hebben gekregen. Helaas werd dit veroorzaakt door onwil bij het College, dat de erfenissen uit het verleden (een eerder bouwplan mislukte en Dura Vermeer heeft in samenwerking met de gemeente een groot aantal starterswoningen en zorgwoningen gerealiseerd, waarvoor het college deze projectontwikkelaar kennelijk achteraf nog wilde compenseren) wel heel zwaar liet wegen. Dat de bewoners hierover ontevreden zijn, dat kunnen wij ons heel goed voorstellen. Tegelijkertijd verdient de bewonersgroep erg veel waardering. Het is een schrale troost, maar zij waren het voorbeeld voor het realiseren van een constructief bewonersinitiatief. Namens GroenLinks Houten, heel hartelijk dank voor jullie inzet, waarvan wij als fractie ook veel mochten leren.