Vragen over doven feestverlichting

GroenLinks Houten stelt schriftelijke vragen over doven van overdadige feestverlichting.

GroenLinks Houten houdt een mini offensiefje in het kader van de beperking van energiegebruik. Eerder vroegen wij middels een initiatief voorstel om koelcellen in supermarkten te doen afdekken.Nu stellen wij vragen ex art 37 aan het college om de feestverlichting een beetje te beperken in Houten.

Wij zijn nog van plan te komen met initiatieven om de deuren van winkels overdag niet permanent wijd open te zetten; gebruik van spaarlampen en leds te stimuleren; in het algemeen het licht in Houten wat te dimmen, voorzover dat binnen de sociale- en verkeers veiligheid verantwoord is.

Mensen hebben een zetje nodig om zich duurzamer te gaan gedragen. Dat vind ook het Natuur en Milieuplanbureau. Lees hier hun rapport.

Onderstaand de door de fractie van GroenLinks gestelde vragen:

Onderwerp: Doven overdadige feestverlichting

In de maanden november, december en januari wordt er in Houten veel feestverlichting ontstoken. Voor de gevolgen voor het klimaat en voor (nacht)dieren is deze verlichting allerminst feestelijk. Integendeel.

Vraag 1:
Is het college het met GroenLinks eens dat, met het oog op de gevolgen voor het klimaat en de (nacht)dieren, het laten branden van de feestverlichting beperkt moet zijn?

Vraag 2:
Als het college het met GroenLinks eens is, bent u dan bereid om de feestverlichting in de openbare ruimte voorzover die onder de verantwoordelijkheid van het college valt, te beperken en na 21:00 te doen doven, omdat er dan geen winkelend publiek aanwezig is?

Vraag 3:
Is het college bereid om middels haar website en haar wekelijkse advertentie in het Houtens Nieuws de inwoners van Houten op te roepen thuis de buiten feestverlichting beperkt te houden en na 22:30 uit te doen?

Ondertekening en naam indiener:

Ad van Heuven fractievoorzitter van GroenLinks