Beroep Bezorgde Burgers tegen omgevingsvergunning Oosterlaakplas afgewezen

Afgelopen week werd bekend dat het beroep van de Bezorgde Burgers tegen de omgevingsvergunning voor de villa’s in de Oosterlaakplas is afgewezen. De GroenLinks fractie in Houten was nooit tegen bouwen aan de Oosterlaakplas. We waren wel tegen de manier waarop de bouwplannen invulling kregen, zeker omdat er een prachtig alternatief was ingeleverd door de bewoners zelf. Dit alternatief hield veel meer rekening met de natuur, zoals het met inschakeling van een specialistisch groenarchitectuurbureau aangelegde eilandje in de Rietplas.

Na de politieke besluitvorming restte de Bezorgde Burgers nog een gang naar de rechter. Wij betreuren de afwijzingsgronden van de rechtbank. Éen van de bezorgde burgers had een beroepsschrift ingestuurd namens 19 bezorgde burgers. Dat kon niet, want je mocht alleen in beroep gaan als je vooraf bezwaar had aangetekend. En niet alle 19 burgers hadden bezwaar aangetekend. Alleen het beroep van de burger die bezwaar had aangetekend werd dus behandeld. En vervolgens oordeelde de rechter… "bij de beslissing op de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ is voor een individuele belangenafweging geen ruimte." Maar het betrof juist bij de Oosterlaakplas geen individuele afweging. Immers, veel burgers hebben steeds heel goed met elkaar samengewerkt en kwamen samen in verzet.

Er is natuurlijk ook een andere kant aan het verhaal. Na de politieke besluitvorming zijn de huizen in de verkoop gegaan. Die bewoners hoopten dat de spa snel de grond in zou kunnen. Voor hen was het een tegenvaller dat er uitstel kwam, omdat het gebied rijker aan natuurwaarden bleek te zijn dan hen was voorgespiegeld. Voor hen is de uitspraak een opluchting. Toch houdt de GroenLinks fractie een slecht gevoel over aan het dossier Oosterlaakplas. Als de Bezorgde Burgers eerder serieus genomen waren, had dit project alleen maar winnaars opgeleverd. Dura Vermeer had eerder een prachtig plan kunnen uitvoeren, de Bezorgde Burgers waren tevreden geweest, omdat hun initiatieven en inzet waren beloond, de poelkikkers hadden de gebiedsontwikkeling zeker overleefd en de kopers…. hadden er nu al gewoond!

In 2011 stelde de GroenLinks fractie in Houten al schriftelijke vragen aan het College van B&W over het dossier 'Oosterlaakplas'.