Ook zij houden van het leven...

‘J’aime la vie!’ klonk het op zondag 3 juni wanhopig uit de cellen van kamp Zeist. Aanstaande zondag 1 juli vindt alweer de tachtigste wake plaats. Welk onrecht brengt ons maandelijks daar bij het hoge prikkeldraad?

'J'aime la vie!' klinkt het wanhopig uit de cellen van kamp Zeist. 'Thank you for coming, God bless you.' Aan de goede kant van het prikkeldraad hielden we zondagmiddag 3 juni een wake met meer dan 40 mensen uit zes omringende kerkelijke gemeenten, waaronder Houten. Welk onrecht brengt ons maandelijks hier bij het hoge prikkeldraad?

Meer dan 200 ex-vluchtelingen zitten in deze gevangenis. Volledig ingeklemd tussen het land van herkomst en ons land dat ze niet (meer) wil hebben. Andere landen nemen ze ook niet op. Wat doet Nederland? Tussen illegaliteit en uitzetting sluit Nederland deze mensen op alsof het misdadigers zijn. Geestelijk worden ze volledig afgeknepen. Gewone gevangenen mogen bijvoorbeeld nog 43 uur per week werken of leren, zij slechts 18 uur. Perspectief: nihil. Sommigen zitten er al meer dan een jaar: onmenselijk!

Door een megafoon wordt een tien-puntenverklaring voorgelezen voor meer concrete humaniteit tijdens het verblijf. De Raad van Kerken in Zeist trekt zich het lot aan. Wij, als gelovigen doen tijdens deze wake wat we doen kunnen met lied, gebed en geloof. Wij zwaaien en roepen hen bemoedigend toe, maar het voelt allemaal heel dubbel. Stil en verslagen lopen we weer terug. Na afloop steken tientallen bloemen tussen het prikkeldraad: ons teken van verbondenheid over taal- en landsgrenzen heen. Uiteraard, want ook wij houden van het leven!

Het kan en moet humaner in Kamp Zeist

bron: Raad van kerken Zeist

  1. Bij aanhouding van mensen zonder papieren worden geen handboeien meer gebruikt
  2. Bij binnenbrengen in DTC Kamp van Zeist worden de mensen niet meer geïntimideerd door ze te dwingen hun blote onderlijf gebukt te presenteren, ook niet als ze bij voorbeeld begeleid van de rechtbank of het ziekenhuis terugkomen
  3. De celdeuren gaan niet meer op slot, géén van de 16 uren per etmaal en de isoleercellen worden niet meer gesloten, maar van pastorale begeleiding voorzien
  4. Als ze naar het ziekenhuis moeten, behoeven ze geen handboeien en broekstok meer
  5. Binnen afzienbare termijn worden de aangehouden vluchtelingen in kleinschalige open voorzieningen ondergebracht

Volgende wake: zondag 1 juli in 16.30 uur bij kamp Zeist.
Opgeven voor samen rijden voor 30 juni bij Aleid Groothoff.

Verslag: Bert Godschalk namens de Protestantse Gemeente Houten