GroenLinks Houten strijdbaar

Voor het bestuur en de fractie van GroenLinks Houten zijn de recente ontwikkelingen in de partij geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. “Ook in deze moeilijke periode mag u van ons verwachten dat wij in Houten zullen blijven strijden voor onze idealen. En idealen, die hebben we genoeg.”

Beste leden en sympathisanten van GroenLinks,

GroenLinks maakt een moeilijke periode door. Er ontbreekt veel aan de interne organisatie van de partij. We halen het nieuws zeer regelmatig met goede ideeën, maar helaas ook met  berichten over interne verdeeldheid. Afgelopen week hebben de perikelen geleid tot het vertrek van Jolande Sap en het opstappen van het partijbestuur. Ook GroenLinks Houten betreurt de manier waarop na de grote verkiezingsnederlaag is opgetreden in onze partij. Het is nu scherven ruimen en met elkaar de lessen uit deze crisis leren.

Wij spreken graag op deze plaats nogmaals onze waardering uit voor de moed om verantwoordelijkheid te nemen voor lastige besluiten, de energie en het doorzettingsvermogen van Jolande. We betreuren de wijze waarop haar vertrek tot stand is gekomen. Tegelijkertijd leidde haar leiderschap ook tot verdeeldheid in de partij. De interne uitdaging voor GroenLinks is nu het beter inrichten van de partijorganisatie, zodat ons geluid structureel de steun krijgt die het waard is.

Door het interne gedoe heeft het verhaal van GroenLinks het afgelopen jaar de kiezers niet kunnen overtuigen. Ook in Houten kozen veel voormalige GroenLinks-stemmers op 12 september op een andere partij. Dat is jammer, maar niet onlogisch. Het is een belangrijk signaal én geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Immers waar GroenLinks voor staat, ons verhaal vinden wij goed. Ook in deze moeilijke periode mag u van ons verwachten dat wij in Houten zullen blijven strijden voor onze idealen.

En idealen, die hebben we genoeg. Wij staan bijvoorbeeld voor de volgende punten:

 • Verantwoord bouwen: een Ecowijk maakt Houten rijk
 • Houten fietst, dus autogebruikers...
 • Iedereen doet mee: ook mensen met een beperking
 • Wat we eten graag lokaal of regionaal produceren en biologisch is wel zo logisch
 • Koeien horen ook in de wei, vrije uitloop vinden wij een dierenrecht
 • Wij worden blij van een zichtbare bij
 • Culturele vorming is geen luxe!
 • Dieren moeten ook kunnen reizen, ook in Houten nog lang niet vanzelfsprekend
 • Ruimte voor de Lek en ruimte voor de fietsers
 • Decentraal duurzame energie opwekken: doen!
 • Versterk eigen kracht van burgers én ondersteun ze
 • Geef burgers meer participatiemogelijkheden bij het ontwerpen van beleid
 • Minder zwerfvuil, samen de buurt leefbaar houden
 • Meer hergebruik van goederen
 • Bomen zijn een bron van leven, laten we ze koesteren waar het kan
 • Minder asfalt, meer openbaar vervoer
 • Een stille leefomgeving blijft belangrijk, ook in crisistijd
 • Nieuwkomers verdienen actieve begeleiding bij het integreren in Houten

GroenLinks omdat de toekomst belangrijk is!

Bestuur en fractie van GroenLinks Houten