Maak werk van gerichte arbeidsmarktondersteuning

Dat was de boodschap van GroenLinks tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de oprichting van een regionale sociale dienst Lekstroomgemeenten. 'Wij zien geen focus op de werkelijkheid van nu!', zei fractievoorzitter Tijm Corporaal. De armoede neemt toe, steeds meer mensen komen in de problemen en sommigen staat het water na aan de lippen. GroenLinks wil daarom inzetten op een arbeidsmarktbenadering.

In de raadsvergadering van 13 november jl. stond de oprichting van de regionale sociale dienst Lekstroom op de agenda.

GroenLinks stelde in deze vergadering, dat de sociale dienst meer werk moet maken van gerichte arbeidsmarktondersteuning. Als we niet uitkijken staat er straks een mooie sociale dienst, maar is er geen geld voor gerichte begeleiding van cliƫnten. Bovendien zijn er steeds meer mensen die in de problemen komen, bijvoorbeeld zelfstandigen zonder opdrachten. Ook voor deze inwoners moet meer gedaan worden, zodat problemen tijdig aangepakt worden. De motie van GroenLinks kreeg geen steun, maar ons signaal is gehoord! We zullen scherp blijven op dit punt, want onze indruk is dat andere partijen hier te weinig aandacht aan besteden.

GroenLinks is blij met het door de totale raad aangenomen amendement om ervoor te zorgen, dat de nieuwe sociale dienst de inwoners van Houten goed blijft bedienen. Ook al zetelt de sociale dienst straks in Nieuwegein, er zijn goede waarborgen ingebouwd, zodat burgers van Houten in Houten geholpen worden.