Bouwen aan de Oosterlaakplas, twee jaar later

Al twee jaar wordt er gesproken over bouwen aan de Oosterlaakplas. Vorige week werd bekend dat de 'mediation' tussen Bezorgde Burgers Houten en de projectontwikkelaar mislukt is. GroenLinks blikt terug: 'Uiteindelijk verliest de hele samenleving hieraan.'

Hoe was het in 2010 ook al weer?

Op 16 november 2010 werd het plan voor woningen besproken in de gemeenteraad. Het voorliggende voorstel werd door Tijm Corporaal onbegrijpelijk, oneigenlijk, onlogisch en onverstandig genoemd. Hij noemde het plan onverstandig omdat doorzetten ervan zou leiden tot onzekerheid ten aanzien van de haalbaarheid, verkoopbaarheid van de woningen en de verkeersafwikkeling. Er zou zelfs uiteindelijk een negatief financieel rendement kunnen ontstaan in plaats van het te realiseren positieve resultaat van € 1,5 miljoen. (citaat uit raadsvergadering van 16 november 2010).

GroenLinks verzette zich tegen de plannen, maar helaas besloot de gemeenteraad in december 2010 om toch door te zetten. De discussie leek gesloten en de GroenLinks-fractie legde zich uiteraard neer bij de politieke besluitvorming.

En daarna?

Helaas, ging het boek daarna niet dicht. Want eerdere waarschuwingen bleken uit te komen. Hoewel vanuit de gemeente en de aannemer altijd ontkend werd dat er sprake zou zijn van bijzondere natuurwaarden, zijn deze toch aangetroffen. Het ministerie van LNV gaf daarom opdracht om alsnog ecologische maatregelen te realiseren. Bovendien troffen de actiegroep “De Bezorgde Burgers Houten”, projectontwikkelaar DURA en de gemeente elkaar voor de rechter. Uiteindelijk adviseerde de rechter tot mediation.

En nu?

Op 14 november 2012 berichtte het Trefpunt dat de mediation mislukt is. GroenLinks betreurt het dat de bemiddeling niet tot overeenstemming geleid heeft. We zijn tevreden over de aanleg van een compensatiegebied voor de poelkikker en hadden verwacht dat bewoners, projectontwikkelaar en gemeente er verder wel uit zouden komen. Dat is dus niet gelukt, helaas.

Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het in dit dossier nooit zover had hoeven te komen. Als actieve bewoners met een goed bouwplaninitiatief vooraf meer serieus genomen waren, dan was het heel anders gelopen. Nu heeft de hele gang van zaken geleid tot veel maatschappelijk verlies. De bewoners, DURA, de gemeente en de aspirant-kopers zijn de verliezers door dit project aan de Oosterlaakplas. Uiteindelijk verliest de hele samenleving hieraan. We hopen dat de rechter nu snel een uitspraak zal doen, zodat de voortdurende impasse in ieder geval doorbroken wordt.

Voor toekomstige projecten, zeker op zogenoemde “inbreidingslocaties” (opvullen van locaties binnen de al bebouwde kom) vindt GroenLinks het essentieel dat direct omwonenden zoveel mogelijk achter het project kunnen staan. Wij vinden het beter om vooraf terug naar de onderhandelingstafel te gaan, dan achteraf te moeten constateren dat een project toch stilvalt.