De aanhouder wint: begeleiding nieuwkomers in Houten

Het gemeentebestuur van Houten besloot dit jaar dat begeleiding van nieuwkomers geen gemeentetaak meer is. GroenLinks Houten riep de wethouder herhaaldelijk op om invulling te blijven geven aan de maatschappelijke begeleiding van nieuwe Nederlanders. Nu deze maand besloten is het vluchtelingenwerk onder te brengen bij van Houten&co krijgen nieuwkomers meer en langer aandacht, zodat zij volwaardig kunnen integreren in de Houtense samenleving.

Het gemeentebestuur van Houten besloot dit jaar dat begeleiding van nieuwkomers in Nederland geen gemeentetaak meer is. Vanaf 2013 wilde de gemeente daarom geen faciliteiten voor maatschappelijke begeleiding meer beschikbaar stellen.

GroenLinks Houten dacht daar anders over. Het afgelopen jaar hebben wij de verantwoordelijk wethouder bij herhaling opgeroepen om invulling te blijven geven aan de maatschappelijke begeleiding van nieuwe Nederlanders. Aanvankelijk met veel steun van andere partijen, maar in het najaar lieten die het erbij zitten. Wij bleven de wethouder bevragen hoe hij het nu wilde gaan regelen. Dat leidde tot enige wrijving, maar gelukkig deze maand ook tot een doorbraak.

In een gesprek met wethouder Van Dalen, de manager Sociale Zaken en de coördinerend ambtenaar namens de gemeente en een delegatie uit het maatschappelijk begeleidingsveld, werd geconstateerd dat het toch nodig is om nieuwkomers meer en langer aandacht te geven om volwaardig te integreren in de Houtense samenleving.

Het vluchtelingenwerk wordt nu ondergebracht bij de lokale welzijnsorganisatie van Houten&co. Een ex-medewerker van het vluchtelingenwerk heeft daarbij alsnog een contract aangeboden gekregen.

GroenLinks Houten is tevreden over deze oplossing en zal natuurlijk aandacht houden voor dit onderwerp. We zien het ook als een duidelijk voorbeeld van geduldig aandacht houden voor dat wat aandacht nodig heeft!