Vergroening van schoolgebouwen: een logische stap

Houten blijft achter met de vergroening van schoolgebouwen. GroenLinks wil daar graag verandering in brengen, mede met het oog op de gemeentelijke ambitie om het energieverbruik van onze scholen te verminderen en de gebouwen groener te maken. Voor de noodzakelijke uitbreiding van de middelbare scholen ligt slim hergebruik van bestaande gebouwen voor de hand.

In de afgelopen raadsvergadering heeft GroenLinks gewezen op de in Houten achterblijvende vergroening van schoolgebouwen. Overal in het land zijn er initiatieven, zowel particulier als van gemeenten. Schoolgebouwen worden daarbij voorzien van zonnecellen, isolatie of groene daken en er wordt kritisch gekeken naar de energiebesparing. Dit gaat gepaard met inspirerende educatieve projecten waarbij de leerlingen bewust gemaakt worden van duurzaamheid.

Houten kent nauwelijks scholen die voorzien zijn van groene aspecten. Wat GroenLinks betreft verandert dit. Dat is belangrijk, ook omdat de gemeenteraad in 2009 de ambitie heeft uitgesproken het energieverbruik op alle Houtense scholen met twintig procent te verminderen en de gebouwen voor 2016 groener te laten worden.

GroenLinks vroeg dan ook aan de wethouder om de gemeente een inspirator, aanjager - en vooral: niet een beperkende factor - te laten zijn voor schoolgebouw-vergroenende projecten van leerlingen, ouders, omwonenden en (lokale) bedrijven.

De gemeente hoeft daarbij niet direct de portemonnee te trekken: er zijn in Nederland al vele projecten geweest waarbij bijvoorbeeld zonnecellen zijn betaald door ouders, of gesponsord door het bedrijfsleven. Er is zelfs een project waarin twintig omwonenden van een school waarvan de huizen ongunstig staan voor zonnecellen, aan de gemeente gevraagd hebben of zij hun zonnecellen op de school mochten plaatsen (wat mocht).

In een motie (zie download) vroeg GroenLinks om dergelijke projecten te initiƫren en mogelijk te maken in Houten. In de debatraad werd de motie door de wethouder sympathiek gevonden, maar voor dat moment waren de gevolgen (vooral qua financiƫn voor onderhoud) nog niet te overzien. Aan GroenLinks werd gevraagd de motie aan te houden tot de bespreking van de perspectiefnota in juni. Dat doen we, want de vergroening van de schoolgebouwen moet er komen!

Uitbreiding capaciteit middelbare scholen door slim hergebruik

In het debat wezen we ook op een ander punt. Al tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) vertelden vertegenwoordigers van twee middelbare scholen - De Heemlanden en Houtens - dat het zo goed gaat met hun scholen dat er op kortere termijn al flink wat lokalen bij moeten komen. Dat het goed gaat met deze scholen is fantastisch nieuws, zeker na alle strubbelingen van toenmalig wethouder Koudijs om het Houtens voor elkaar te krijgen in Houten. Dat er extra lokalen gebouwd moeten worden, vinden wij echter wat minder logisch.

In de raadsvergadering zei raadslid David Jimmink dan ook:

Laten we voorzichtig zijn met nieuwbouw van scholen. Er staan steeds meer schoolgebouwen leeg en bovendien hebben we onlangs gehoord dat 18% van het kantooroppervlak in Houten leeg staat. Slim hergebruik lijkt ons meer voor de hand liggend in deze economische crisis. Er zijn bedrijven waar mogelijk ook praktijkonderwijs gegeven kan worden. Praktijkles in de praktijk dus - en omdat leegstand en bouwen niet samengaan is ineens het statement dat ik wil maken erg logisch. Deze is: Stop met bouwen van nieuwe schoolgebouwen!

Samen met andere partijen vroeg GroenLinks de wethouder om eerst alle opties te onderzoeken voordat tot nieuwbouw wordt besloten. Wethouder Teeuwen stemde hiermee in.