Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Cultuur is overal!

  Onze fractievoorzitter Hilde de Groot vroeg in het Groentje aandacht voor cultuur in Houten. In februari zien we de creativiteit van Houtenaren tijdens het carnaval, maar ook elders in Houten bruist het van de creativiteit. Kijk maar naar de vele festivals zoals Loeren bij de Boeren, maar ook de fanfares, koren en het theater laten veelvuldig van zich horen. 

  Lees verder
 2. GroenLinks wil Schoneveld behouden

  Al sinds oktober houdt het kapotte dak van cultuurhuis Schoneveld de gemoederen bezig. Deze week oordeelde het college dat een definitief besluit pas na de verkiezingen genomen zal worden. Door een constructiefout en een failliete aannemer, moet de gemeente zélf voor de kosten opdraaien van de reparatie.

  Lees verder
 3. Bouwplannen 't Goy: liever goedkopere woningen

  Bron Gemeente Houten Startnotitie Woningbouw Tuurdijk ‘t Goy

  GroenLinks was aanwezig bij het rondetafelgesprek over de startnotitie voor de bouwplannen aan de Tuurdijk in 't Goy. De startnotitie geeft de kaders weer, waarna de omwonenden met de gemeente en de projectontwikkelaar in gesprek kunnen over de precieze invulling. De gemeente heeft echter al best veel ingevuld en geeft dat ook toe.

  Lees verder
 4. GroenLinks wil versoepeling participatiewet

  Op 27 november jl. zond het programma Radar een reportage uit over Margaret van Breukelen uit Tull en ’t Waal. Margaret heeft haar uitkering verloren en een boete gekregen van 30.000 euro omdat zij aankopen heeft gedaan met de gezamenlijke pinpas samen met haar dementerende moeder voor wie zij mantelzorgt. Volgens de regels van de Participatiewet had zij deze bankpas moeten melden, iets wat zij niet wist.

  In de uitzending was ook Linda Voortman, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Zij vertelde in de uitzending dat de Participatiewet te streng is en uitgaat van wantrouwen. Daardoor gaat het mis in dit soort individuele gevallen, waarin er sprake is van handelen vanuit goedheid, maar waarin dit op zware wijze wordt afgerekend.

  Het is dus de hoogste tijd om de Participatiewet minder streng te maken zodat ook onze lokale uitvoerder, Werk en Inkomen Lekstroom, niet primair meer een strenge uitkeringverstrekker wordt, maar een organisatie die in dit soort zaken kijkt naar (het gedrag van) het individu.

  Klik hier om de uitzending te bekijken.

 5. Uitnodigingskader zonnevelden goedgekeurd

  Dinsdag 28 november is het uitnodigingskader zonnevelden door de gemeenteraad goedgekeurd. Er was brede steun, uiteraard ook door GroenLinks. De gemeente heeft een kort beleid gemaakt met een bijbehorende website www.houten.nl/zonnevelden.
  Duidelijk is dat de gemeente ondernemers wil faciliteren om een zonneveld op te zetten. Er is een kansenkaart gemaakt zodat initiatiefnemers en inwoners kunnen zien waar de gemeente het kansrijk of juist kansarm acht om een zonneveld te starten.

  GroenLinks heeft in de raadsvergadering 2 zaken benadrukt: het is een goede zaak om de grootste uitdaging van deze eeuw voortvarend aan te pakken en het argument van 'lelijk'  is eigenlijk niet steekhoudend is als het om behoud van onze leefomgeving gaat. Bovendien zijn zonnevelden zeer waarschijnlijk tijdelijk, als je kijkt naar de snelle technische ontwikkelingen. Ons tweede punt betrof de participatie van omwonenden middels bijvoorbeeld een postcoderoosproject. De wethouder was hier positief over en zal dit inbrengen als initiatieven zich melden.