Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. GroenLinks verkiezingsprogramma 2018

  Verkiezingsprogramma

  Op 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks presenteert trots haar verkiezingsprogramma. U kunt het hier lezen. Zoals u van ons mag verwachten is het GroenLinks programma voor Houten zowel Groen als Links. Het programma bevat een tien-punten-plan, waarin we onze belangrijkste onderwerpen weergeven waaronder de zorg, duurzaamheid, armoedebestrijding, mobiliteit, extra groen en burgerparticipatie. Heeft u vragen of opmerkingen, mail onze fractievoorzitter Hilde de Groot op hdegroot@groenlinks.nl

   

  Wilt u meer weten? Lees ons volledige programma of mail Hilde de Groot hdegroot@groenlinks.nl

 2. Toekomst Fort Honswijk

  De gemeente wil het prachtige Fort Honswijk gaan ontsluiten voor toeristen en gaat het voordragen als Unesco Werelderfgoed. Vanzelfsprekend zou ook GroenLinks graag zien dat deze "Parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie" zorgvuldig gerestaureerd wordt en wordt opengesteld voor het publiek, zodat iedereen dit unieke stuk Nederlandse geschiedenis kan meebeleven. GroenLinks ziet de waarde van het fort en pleit voor ontwikkeling op een manier die de natuurwaarden (o.a. de unieke vleermuispopulatie), de culturele waarden (geen lelijke nieuwbouw op het fort) en de rust  om het fort (geen lawaaiige festivals en geen massatoerisme per auto) respecteert. Op dit moment ligt er helaas een Plan van Aanpak dat niet past bij deze uitgangspunten en tevens niet onderbouwd is.  Op basis hiervan kan de raad niet besluiten om het fort over te dragen.

  Lees verder
 3. Reactie GroenLinks op persbericht ITH

  Naar aanleiding van het raadsdebat op 12 juni 2018 over het coalitieakkoord 2018-2022 heeft ITH een persbericht uitgebracht. In het raadsdebat en in het persbericht geeft ITH aan dat GroenLinks in de gesprekken met ITH tijdens de informatiefase zou hebben gezegd dat ‘de maatwerkvoorschriften voor het eerste windmolenpark coûte que coûte van tafel moeten’. ITH roept op tot het openbaar maken van de gespreksverslagen.

  GroenLinks is teleurgesteld dat ITH op deze manier, eenzijdig, informatie uit de vertrouwelijke gesprekken naar buiten brengt en niet eerder n.a.v. het gespreksverslag met ons in gesprek is gegaan. Wij zijn ook verbaasd: 'coûte que coûte' de maatwerkvoorschriften van tafel is nooit aan de orde geweest. GroenLinks is juist de partij geweest die ervoor heeft geijverd om te onderzoeken of de windmolens meer kunnen draaien met minder overlast voor omwonenden.

   Hilde de Groot:

  ‘GroenLinks heeft niet ingebracht dat de maatwerkvoorschriften coûte que coûte van tafel moeten. Wij spraken over de maatwerkvoorschriften binnen de context van de proef met de windmolens, die op dit moment loopt. Als de uitkomst van die proef is dat de molens draaien met minder overlast voor bewoners, dan wil GroenLinks de maatwerkvoorschriften aanpassen of afschaffen. Dit is voor de verkiezingen steeds onze inzet geweest, en ook tijdens de onderhandelingen bleef dat onze inzet. GroenLinks vindt het dan ook geen probleem als de gespreksverslagen van 3 en 5 april 2018 openbaar worden gemaakt.’

 4. GroenLinks doet graag mee in een college

  GroenLinks heeft 21 maart een fantastische uitslag behaald, ook in Houten. We groeiden van 2 naar maar liefst 5 zetels. Op 29 maart zijn alle raadsleden geinstalleerd. Voor GroenLinks zijn dit Hilde de Groot, David Jimmink, Marja Damman, Tijm Corporaal en Dick Veldkamp.

  Lees verder
 5. Formatie CDA, GroenLinks, VVD en CU

  Afgelopen zaterdag berichtten wij u dat - na een aantal weken van verkennende gesprekken - de informateur Hans Martijn Ostendorp, heeft ge adviseerd om te gaan formeren met CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie.

  Lees verder
 6. GroenLinks ondertekent COC Regenboog stembusakkoord

  Er is in Nederland al veel bereikt voor LHBTI’s, maar toch krijgen ze nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord. Een proactieve rol van de gemeente op het gebied van LHBTI-emancipatie is van groot belang.

  Lees verder
 7. Uitnodigingskader zonnevelden goedgekeurd

  Dinsdag 28 november is het uitnodigingskader zonnevelden door de gemeenteraad goedgekeurd. Er was brede steun, uiteraard ook door GroenLinks. De gemeente heeft een kort beleid gemaakt met een bijbehorende website www.houten.nl/zonnevelden.
  Duidelijk is dat de gemeente ondernemers wil faciliteren om een zonneveld op te zetten. Er is een kansenkaart gemaakt zodat initiatiefnemers en inwoners kunnen zien waar de gemeente het kansrijk of juist kansarm acht om een zonneveld te starten.

  GroenLinks heeft in de raadsvergadering 2 zaken benadrukt: het is een goede zaak om de grootste uitdaging van deze eeuw voortvarend aan te pakken en het argument van 'lelijk'  is eigenlijk niet steekhoudend is als het om behoud van onze leefomgeving gaat. Bovendien zijn zonnevelden zeer waarschijnlijk tijdelijk, als je kijkt naar de snelle technische ontwikkelingen. Ons tweede punt betrof de participatie van omwonenden middels bijvoorbeeld een postcoderoosproject. De wethouder was hier positief over en zal dit inbrengen als initiatieven zich melden.