Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Motie GroenLinks garandeert diversiteit in Cultuurfonds

  Dankzij de motie zal het in 2014 te starten Cultuurfonds het waarborgen van het culturele aanbod en de culturele uitingen als criterium hanteren. Dat is belangrijk, omdat sommige culturele uitingen minder publiek trekken, terwijl een breed palet van culturele uitingen voor de beleving van cultuur en voor Houten wel belangrijk is.

  Lees verder
 2. Financiën fanfares voorlopig niet in gevaar

  De voorgenomen bezuinigingen op de fanfares Kunst Na Arbeid en St. Caecilia gaan voorlopig niet door. Op 20 juni nam de gemeenteraad een amendement hierover aan dat GroenLinks samen met ITH, CU en SGP indiende. Het belang van de fanfares voor de Houtense gemeenschap wordt betrokken in de strategische discussie over de toekomst van Houten, die na de zomervakantie plaatsvindt.

  Lees verder
 3. GroenLinks aanwezig op Open Volkstuinendag

  Op zaterdag 22 juni deelden we biologisch radijszaad en basilicumzaad uit op de Open Volkstuinendag in Houten. We hebben veel enthousiaste tuiniers gesproken. GroenLinks vindt het belangrijk dat voedsel weer dichter bij de inwoners komt en een groene en gezonde leefomgeving wordt bevorderd. Daarom dragen wij volkstuinen een warm hart toe.

  Lees verder
 4. Algemene beschouwingen 2013

  Op 18 juni debatteerde de Gemeenteraad over de Perspectiefnota 2014. Hier leest u de inbreng van GroenLinks tijdens deze Algemene Beschouwingen.

  Lees verder
 5. GroenLinks wil dat vreemdelingendetentie menselijker wordt

  Wereldvluchtelingendag, een goed moment om ook stil te staan bij het Nederlandse vreemdelingenbeleid. In ons land sluiten we jaarlijks duizenden mensen op in een gevangenis, alleen maar omdat ze wachten op uitzetting of op de behandeling van hun asielverzoek. GroenLinks pleit voor een humaan asielbeleid. Spreek je ook uit en teken de petitie van Amnesty International.

  Lees verder
 6. GroenLinks Houten bij manifestatie tegen bezuinigingen in de thuiszorg

  Tijdens de manifestatie in het Amsterdamse Oosterpark op zaterdag 8 juni riepen in totaal 5000 mensen uit de (thuis)zorg en mensen die de zorg een warm hart toedragen: Handen thuis Rutte! GroenLinks steunt de acties van thuiszorgmedewerkers tegen de kabinetsplannen en voor kwalitatief goede thuiszorg. Ook GroenLinks Houten was bij de manifestatie vertegenwoordigd.

  Lees verder
 7. GroenLinks reikt Groene Lintjes uit

  GroenLinks Houten reikte op Wereldmilieudag 5 juni twee Groene Lintjes uit. Daarmee zette zij personen en instanties in het zonnetje die de groene idealen op hun eigen manier waarmaken in de gemeente Houten. In de categorie ‘Duurzaam’ won Wilko Kistemaker van Groen Zonnig Houten, in de categorie ‘Sociaal’ Anne Vaartjes en Joost van Kleef van Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons.

  Lees verder
 8. Windturbines Veerwagenweg bijna in bedrijf

  De drie windturbines wekken samen 25 procent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van alle Houtense huishoudens op. GroenLinks is daar uiteraard blij mee, want de windturbines zijn een belangrijke bijdrage aan de overgang naar een duurzame economie waarin we gebruik maken van duurzame energiebronnen als wind en zonne-energie.

  Lees verder
 9. GroenLinks blij met voordracht burgemeester

  GroenLinks Houten feliciteert oud CU-wethouder Wouter de Jong met zijn voordracht als burgemeester van Houten. We zien met vertrouwen uit naar een duurzame samenwerking op weg naar een groener en socialer Houten.

  Lees verder
 10. Stem nu: wie verdient ons Groene Lintje?

  Ter gelegenheid van Wereldmilieudag deelt GroenLinks Houten op 5 juni Groene Lintjes uit aan personen of instanties die de groene en sociale idealen van GroenLinks op hun eigen manier proberen waar te maken in de gemeente Houten. Op basis van de reacties op onze oproep voor nominaties hebben wij een shortlist samengesteld. Breng nu uw stem uit op de kandidaat die wij volgens u op 5 juni in het zonnetje moeten zetten!

  Lees verder