Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. De waarde van natuur

  Hilde de Groot - Fractievoorzitter GroenLinks Houten

  Het zal u niet verbazen dat ik als fractievoorzitter van GroenLinks van de natuur houd. Mijn man en ik zijn 'buiten' gaan wonen in 't Goy, om te kunnen genieten van het groen, de dieren en de seizoenen. Samen met mijn zoontje ben ik vaak buiten en maken we huisjes voor padden en egels. Ik breng hem zo de waarde van natuur bij.

  Want voor mij en voor GroenLinks heeft natuur een eigen waarde. Gewoon, zoals het is. Daar hoeft geen geasfalteerd pad, bungalow of koffietentje bij. Natuur heeft een unieke waarde van zichzelf. Zonder deze toevoegingen blijft de natuur mooier en vindt er minder verstoring plaats. Natuur hoeft geen geld op te leveren.

  Lees verder
 2. Advies informateur: CDA - GroenLinks - VVD - ChristenUnie

  GroenLinks is verheugd dat er een stap is gezet in het formatieproces. Er is een keuze gemaakt welke partijen gaan formeren. Maandagavond is er een openbare duiding, waar iedere Houtenaar welkom is.

  Daarna zullen wij ook onze leden verder informeren. Natuurlijk zal het ook onderwerp van gesprek zijn op onze ALV op 26 april.

  Lees verder
 3. GroenLinks verkiezingsprogramma 2018

  Verkiezingsprogramma

  Op 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks presenteert trots haar verkiezingsprogramma. U kunt het hier lezen. Zoals u van ons mag verwachten is het GroenLinks programma voor Houten zowel Groen als Links. Het programma bevat een tien-punten-plan, waarin we onze belangrijkste onderwerpen weergeven waaronder de zorg, duurzaamheid, armoedebestrijding, mobiliteit, extra groen en burgerparticipatie. Heeft u vragen of opmerkingen, mail onze fractievoorzitter Hilde de Groot op hdegroot@groenlinks.nl

   

  Wilt u meer weten? Lees ons volledige programma of mail Hilde de Groot hdegroot@groenlinks.nl

 4. Toekomst Fort Honswijk

  De gemeente wil het prachtige Fort Honswijk gaan ontsluiten voor toeristen en gaat het voordragen als Unesco Werelderfgoed. Vanzelfsprekend zou ook GroenLinks graag zien dat deze "Parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie" zorgvuldig gerestaureerd wordt en wordt opengesteld voor het publiek, zodat iedereen dit unieke stuk Nederlandse geschiedenis kan meebeleven. GroenLinks ziet de waarde van het fort en pleit voor ontwikkeling op een manier die de natuurwaarden (o.a. de unieke vleermuispopulatie), de culturele waarden (geen lelijke nieuwbouw op het fort) en de rust  om het fort (geen lawaaiige festivals en geen massatoerisme per auto) respecteert. Op dit moment ligt er helaas een Plan van Aanpak dat niet past bij deze uitgangspunten en tevens niet onderbouwd is.  Op basis hiervan kan de raad niet besluiten om het fort over te dragen.

  Lees verder
 5. Reactie GroenLinks op persbericht ITH

  Naar aanleiding van het raadsdebat op 12 juni 2018 over het coalitieakkoord 2018-2022 heeft ITH een persbericht uitgebracht. In het raadsdebat en in het persbericht geeft ITH aan dat GroenLinks in de gesprekken met ITH tijdens de informatiefase zou hebben gezegd dat ‘de maatwerkvoorschriften voor het eerste windmolenpark coûte que coûte van tafel moeten’. ITH roept op tot het openbaar maken van de gespreksverslagen.

  GroenLinks is teleurgesteld dat ITH op deze manier, eenzijdig, informatie uit de vertrouwelijke gesprekken naar buiten brengt en niet eerder n.a.v. het gespreksverslag met ons in gesprek is gegaan. Wij zijn ook verbaasd: 'coûte que coûte' de maatwerkvoorschriften van tafel is nooit aan de orde geweest. GroenLinks is juist de partij geweest die ervoor heeft geijverd om te onderzoeken of de windmolens meer kunnen draaien met minder overlast voor omwonenden.

   Hilde de Groot:

  ‘GroenLinks heeft niet ingebracht dat de maatwerkvoorschriften coûte que coûte van tafel moeten. Wij spraken over de maatwerkvoorschriften binnen de context van de proef met de windmolens, die op dit moment loopt. Als de uitkomst van die proef is dat de molens draaien met minder overlast voor bewoners, dan wil GroenLinks de maatwerkvoorschriften aanpassen of afschaffen. Dit is voor de verkiezingen steeds onze inzet geweest, en ook tijdens de onderhandelingen bleef dat onze inzet. GroenLinks vindt het dan ook geen probleem als de gespreksverslagen van 3 en 5 april 2018 openbaar worden gemaakt.’

 6. GroenLinks doet graag mee in een college

  GroenLinks heeft 21 maart een fantastische uitslag behaald, ook in Houten. We groeiden van 2 naar maar liefst 5 zetels. Op 29 maart zijn alle raadsleden geinstalleerd. Voor GroenLinks zijn dit Hilde de Groot, David Jimmink, Marja Damman, Tijm Corporaal en Dick Veldkamp.

  Lees verder