Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Formatie CDA, GroenLinks, VVD en CU

  Afgelopen zaterdag berichtten wij u dat - na een aantal weken van verkennende gesprekken - de informateur Hans Martijn Ostendorp, heeft ge adviseerd om te gaan formeren met CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie.

  Lees verder
 2. GroenLinks ondertekent COC Regenboog stembusakkoord

  Er is in Nederland al veel bereikt voor LHBTI’s, maar toch krijgen ze nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord. Een proactieve rol van de gemeente op het gebied van LHBTI-emancipatie is van groot belang.

  Lees verder
 3. Uitnodigingskader zonnevelden goedgekeurd

  Dinsdag 28 november is het uitnodigingskader zonnevelden door de gemeenteraad goedgekeurd. Er was brede steun, uiteraard ook door GroenLinks. De gemeente heeft een kort beleid gemaakt met een bijbehorende website www.houten.nl/zonnevelden.
  Duidelijk is dat de gemeente ondernemers wil faciliteren om een zonneveld op te zetten. Er is een kansenkaart gemaakt zodat initiatiefnemers en inwoners kunnen zien waar de gemeente het kansrijk of juist kansarm acht om een zonneveld te starten.

  GroenLinks heeft in de raadsvergadering 2 zaken benadrukt: het is een goede zaak om de grootste uitdaging van deze eeuw voortvarend aan te pakken en het argument van 'lelijk'  is eigenlijk niet steekhoudend is als het om behoud van onze leefomgeving gaat. Bovendien zijn zonnevelden zeer waarschijnlijk tijdelijk, als je kijkt naar de snelle technische ontwikkelingen. Ons tweede punt betrof de participatie van omwonenden middels bijvoorbeeld een postcoderoosproject. De wethouder was hier positief over en zal dit inbrengen als initiatieven zich melden.

 4. GroenLinks betreurt anti-moskee spandoeken

  Gisterochtend zijn er spandoeken bij het gemeentehuis in Houten opgehangen met leuzen als "islam is terreur". De actie lijkt geclaimd door de landelijke groep "Rechts in verzet". GroenLinks veroordeelt deze actie.

  Lees verder
 5. Schriftelijke vragen kinderpardon

  Op 15 januari 2018 heeft GroenLinks vier vragen aan het college gesteld over kinderen die dreigen uitgezet te worden naar een ander land. De antwoorden zijn hier te vinden.  We verzochten het college om Houten aan te sluiten bij de actie “”Ze-zijn-al=thuis”, een initiatief die probeert een wet voor elkaar te krijgen waardoor alle in Nederland gewortelde kinderen een verblijfsstatus krijgen. 

  Lees verder