Foutmelding

Oei, deze pagina bestaat niet! Weet je wat wel bestaat? Klimaatverandering 🤖

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Groenlinks blijft consistent

  Regionale onenigheid binnen partijen over A12
  In de Raadsvergadering van oktober stond een aantal ruimtelijke onderwerpen op de agenda, waaronder een 'motie vreemd aan de orde van de dag' van de PvdA. Dit betekent dat het een motie is die ingediend is, zonder dat er een agendapunt over het onderwerp bestond. De PvdA wilde, nav het nieuws dat de provincie en Rijkswaterstaat het eens waren over een extra oostelijke ontsluiting van Houten naar de A12, deze deal bevestigen en daarna om een integraal plan vragen. Dat was zeer opmerkelijk, aangezien de PvdA in zowel de proviniciale staten als in Bunnik juist gevraagd had om een integraal plan, alvorens de deal te tekenen. De PvdA Bunnik riep dan ook alle fractievoorzitters op de Houtense PvdA motie niet goed te keuren! GroenLinks gaf daar aan gehoor, de overige partijen stemden voor, anders dan hun collega-partijen in Bunnik. GroenLinks bleef dus consistent, omdat wij het inderdaad logisch vinden eerst goed na te denken en een plan te maken, en niet eerst een deal te tekenen en dan een onderzoek te doen.

  Bestemmingsplan Ten Goye
  In 't Goy, woonplaats van onze fractievoorzitter, liggen de resten van een Middeleeuws kasteel. Het plan lag voor om de huidige boomgaard om te toveren naar een plek waar het kasteelplattegrond zichtbaar was in het landschap dmv het aanplanten van struiken en het behouden van de bestaande glooiing. Ook komt er een bloemenweide. Vooraan het perceel komt een huis. GroenLinks is blij met de natuurlijke kwaliteitsverbetering en de aandacht voor de Goyse geschiedenis. Een onzekerheid bij omwonenden is de hoeveelheid bezoekers die hier op af gaat komen, aangezien het in de zomermaanden overdag opengesteld zal zijn. GroenLinks was het met de wethouder eens dat de verwachting beperkt is omdat het geen daadwerkelijke ruine betreft en het aan een fietsroute ligt. De Raadsdiscussie ging over micromanagement: het wel of niet aanleggen van 1 parkeerplaats. Hier was al optioneel in voorzien, maar een aantal partijen wilde dit vantevoren al uitvoeren. GroenLinks vindt dit onnodige verstening. 

  De Schaft
  De gemeente had een beleidsplan voor het bedrijventerrein De Schaft opgesteld, omdat het gebied hoognodig een ontwikkelingsslag kan gebruiken. GroenLinks is het daarmee eens. Wij vroegen aandacht voor groenontwikkeling en de verkeersproblematiek bij toenemende drukte. De wethouder was enthousiast over groenontwikkeling zei toe een al oud bestaand plan hiervoor uit te gaan voeren. Mbt het verkeer bleven we het oneens: de wethouder wil per nieuwe ondernemer bekijken wat er moet veranderen, GroenLinks ziet liever een overkoepelende visie.

  Winkelgebied de Dikke Boom
  De winkeliers en omwonenden hebben een lang traject doorlopen om te komen tot een gezamenlijke visie. De gemeenteraad heeft al die tijd meegekeken. De Raad heeft nu een vrij algemene motie unaniem aangenomen waarin we het college oproepen werk te maken van de conclusies in het rapport, waaronder het verbeteren van de verkeerssituatie en eventueel toekomstige uitplaatsing van grotere winkels.

 2. GroenLinks wil meer ambitie in de begroting

  Dinsdag 8 november stond de begroting 2017 op de agenda. GroenLinks heeft gevraagd om meer ambitie en actie op het armoedebeleid, uitvoering van raadsbesluiten, opening van het buitenzwembad (bewonerspetitie) en duurzaamheid. Helaas wees de coalitie vrijwel alles van de oppositie af. 

  Zwembad
  Het buitenzwembad is dichtgegaan door een bezuinogingsmaatregel vanuit de gemeente. De bewoners missen het echter wel en startten een petitie. Nav deze actie is een amendement opgesteld om het buitenzwembad weer open te stellen per 2017, en/of op z'n minst als harde eis neer te leggen bij de onderhandelingen met een nieuwe uitbater. Beide opties werd door het college weggestemd. Het CDA noemde de burgeractie niet zo belangrijk. GroenLinks vindt dat we naar elk burgerinitiatief moet luisteren. 

  Duurzaamheid
  Hoewel we in Houten een enthousiaste wethouder hebben, mist GroenLinks op duurzaamheid samenhangend beleid. Ook vindt GroenLinks dat we achterlopen op simpele zaken als de deuren dichthouden door winkeliers in koude periodes. De wethouder is echter niet bereid hier iets aan te doen, waar GroenLinks vindt dat hij nu best eens meer druk kan gaan uitvoeren.

  Armoedebeleid
  Het armoedebeleid in Houten laat maar op zich wachten. We hebben de wethouder weer gevraagd om meer snelheid. De wethouder blijft aangeven dat het niet sneller kan. Om dit onderwerp meer aandacht te geven organiseren we 30 november een avond over armoede in Houten! 

 3. Armoede wat doe je er aan?!

  Op 30 november was er een druk bezocht politiek café in het Huis van de Stad dat is georganiseerd door PvdA, CU, CDA en GL. Onder leiding van Arthur Vierboom en Martin Monkel zijn meer dan 50 inwoners uit Houten met elkaar in gesprek geweest over een onderwerp dat er ook toe doet: armoedebestrijding. Armoede bestaat, ook in Houten. 

  Lees verder
 4. Armoede bestaat, ook in Houten

  Zo'n 1570 huishoudens in Houten leven van een inkomen rond bijstandsniveau. Zo'n 140 huishoudens maken gebruik van de Voedselbank. Zo'n 1 op de 8 kinderen leeft in Nederland in armoede. Dit betekent dat in elke schoolklas in Houten minstens 2 kinderen zitten voor wie meedoen met sport en schoolreisjes niet vanzelfsprekend is.

  Lees verder
 5. Rapport meldpunt vuurwerkoverlast

  Tussen 27 december en 6 januari 2017 is voor de tweede keer het Meldpunt Vuurwerkoverlast Houten actief geweest. Via diverse media zijn de inwoners van Houten gevraagd overlast van vuurwerk te melden aan het meldpunt. Er zijn 86 meldingen ontvangen (vorig jaar 111), de rapportage is hier te downloaden.  Dit jaar was opvallend dat,  ondanks dat er minder meldingen waren,  er meer zware overlast is hemels waaronder de vernieling van de ruiten van een school in Houten-Zuid.