Betrokken burgers

Door informatie tijdig te delen, krijgen burgers meer ruimte om mee te denken. Zo neemt de mogelijkheid om samen initiatieven te ontwikkelen toe. GroenLinks vindt het belangrijk dat burgers het heft in eigen handen kunnen nemen en zelf in staat zijn hun dromen werkelijkheid te maken.

Ruimte voor initiatief

We vinden het belangrijk dat initiatieven van burgers en ondernemers in Houten ruimte krijgen. In onze moderne samenleving pakken burgers veel zaken zelf op. De rol van de gemeente verandert daarbij. Goede voorbeelden hiervan zijn Houtense Helden, Ecowijk het Hout, bewonersinspraak bij de ontwikkeling van de Stenen Poort, maar ook initiatieven als het opnieuw opstarten van de waterkrachtcentrale in de Lek en het initiatief voor realisatie van een biovergister in ’t Goy.

Serieuze gesprekspartners

De gemeente en haar inwoners behandelen elkaar als serieuze gesprekspartner. Dit doen zij door te signaleren wat er goed én fout gaat, elkaar hierover op tijd te informeren, goed naar elkaar te luisteren en de dialoog aan te gaan.

De gemeente is alert op signalen uit de maatschappij, stelt zich proactief op en geeft inwoners voldoende ruimte om mee te denken en mee te doen bij het maken en uitvoeren van nieuw beleid dat ingrijpt in de leefomgeving. Hierbij koppelt de gemeente ten slotte vlot en uit eigen beweging voortgang en resultaten terug aan de betrokken partijen.

Invloed geven aan burgers

GroenLinks vindt het heel belangrijk om burgers invloed te geven. Dat kan door een referendum, maar ook door het burgerinitiatief en 'beginspraak', waarbij burgers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadelen van het referendum zijn dat het veel tijd en geld kost, en het onderwerp vaak versimpeld wordt naar een 'ja' of 'nee'. Een referendum kan dus een middel zijn om de burgers nog meer bij de besluitvorming te betrekken, maar gemeenteraadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers. Zij horen zodanig geïnformeerd te zijn dat zij ook zonder referendum heel belangrijke beslissingen kunnen nemen.

Duidelijke communicatie

De gemeente is erop gericht te communiceren in begrijpelijke taal en met veel beeldmateriaal. De toegankelijkheid en duidelijkheid van de gemeentelijke website worden verbeterd, zodat informatie goed vindbaar is.

Het kabinet wil dat de overheid vanaf 2017 volledig digitaal communiceert met burgers en bedrijven. GroenLinks wil dat de gemeente veiligheids- en privacyzaken regelt. Daarnaast willen we dat er ondersteuning komt voor mensen die moeite hebben met digitale communicatie.