Diversiteit

GroenLinks staat voor een heterogene samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen. Dit betekent dat wij ervoor kiezen om burgers soms extra te ondersteunen. Houten is een gastvrije gemeente die ruimte laat voor iedereen om het leven te leiden dat hij/zij wil. In Houten leven mensen van een divers pluimage en komaf vredig naast elkaar.

Acceptatie van homo’s en lesbiennes, tolerantie en strijd tegen vreemdelingenhaat blijft altijd werk in uitvoering. GroenLinks vindt het belangrijk waarderend om te gaan met verschil. Mensen die het moeilijk hebben, zoals lichamelijk beperkten of chronisch zieken, worden ondersteund. GroenLinks kiest voor een gemeente die drempels wegneemt voor mensen met een handicap. We vinden dat emancipatie, diversiteit bij lokale organisaties en een antidiscriminatiebeleid blijvend onder de aandacht moeten worden gebracht.

We werken aan een humaan asielbeleid waardoor uitgenodigde vluchtelingen zich welkom voelen, vanuit het bewustzijn dat zij Houten verrijken.

De burgemeester wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van het diversiteits-, emancipatie- en antidiscriminatiebeleid, want hij is in staat om een verbindende rol in de gemeente te spelen. Het zou een duidelijk signaal zijn als hij, net als de burgemeester van Nieuwegein, toetrad tot de burgemeesters voor Vrede.