duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid & klimaat

Groen krijgt bij GroenLinks de aandacht die het verdient; de aarde is ons veel waard. Natuur heeft een waarde van zichzelf en wordt te vaak alleen vanuit de financiële waarde beoordeeld: wat kost het, wat brengt het op? Het klimaatprobleem is dé uitdaging van deze eeuw en moet ambitieus worden aangepakt. Ook in Houten kunnen we ons steentje bijdragen aan de oplossing van dit wereldwijde probleem. Door onze leefomgeving te koesteren en door te geven aan onze kinderen.

Voor GroenLinks is duurzaamheid een manier van leven waarbij we de toekomst zo min mogelijk belasten. Het tegengaan van klimaatverandering staat hierin centraal. Duurzaamheid is een uitgangspunt voor alle gemeentelijke beleidsterreinen zoals wonen, recreatie, energie, economie en landbouw. GroenLinks wil op al deze terreinen concrete doelen formuleren voor de lange termijn, die vertaald worden naar jaarlijkse doelstellingen, zodat de voortgang gemeten kan worden en er door de gemeenteraad zo nodig kan worden bijgestuurd.

We zetten in op een gezond en groen Houten: duurzame energie, stappen richting een circulaire economie, een stevige ambitie op duurzame mobiliteit, ruim baan voor de fiets, een verbeterd dierenwelzijn, maar ook meer groen, schone lucht, schoon water en schone grond.

Lees meer over ons standpunt ‘duurzaamheid en klimaat’ in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Heeft u vragen? Mail Hilde de Groot: hdegroot@groenlinks.nl

WILT U MEER WETEN?

Lees dan ons

verkiezingsprogramma