Onze ambitie is dat alle reizen korter dan 7,5 km op de fiets gemaakt worden.  Onveilige punten worden aangepakt in overleg met de lokale afdeling van de Fietsersbond. In principe is het hele netwerk geschikt voor een snelheid van 25 km/u, zodat ook e-fietsen veilig en plezierig kan. We zetten in op veilige fietssnelwegen binnen de regio, onder andere naar De Uithof. We ontsluiten het buitengebied beter voor fietsers en wandelaars. Toerisme op de fiets heeft de voorkeur boven gemotoriseerd vervoer. De gemeente maakt samen met elke school een plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school.

Om Houtenaren mobiel te houden en te voldoen aan de huidige eisen op groen en economisch gebied, wordt het OV verder verbeterd, bijvooreeld meer treinen per uur van en naar Utrecht en verbeterd nachtelijk vervoer tussen Utrecht en Houten. Er komen voldoende fietsenstallingen bij de beide Houtense stations en bij bushaltes. In 2025 moeten alle bussen emissieloos zijn. We maken ons sterk voor wifi in de bus. In een vergrijzend Houten wordt aandacht voor ouderenvervoer steeds urgenter: ouderenvervoer is te belangrijk om op te bezuinigen. 

Fossiele brandstof heeft de langste tijd gehad en we gaan elektrisch rijden. Houten beschikt daarom over vier jaar over een dekkend netwerk van elektrische auto-oplaadpunten. De gebruikte elektriciteit is opgewekt met zonne- of windenergie. Het indienen van individuele aanvragen voor laadpalen wordt vereenvoudigd. Er komt meer ruimte voor het autodelen zoals via GreenWheels. We zetten in op een verbeterde groene golf op de Rondweg, om een betere verkeersdoorstroming te realiseren. Problemen in de kleine kernen rond verkeer en vervoer worden aangepakt.

 

We denken beter na over de ontsluiting van het Eiland van Schalkwijk voordat we overgaan tot nieuwe vormen van kleinschalige recreatie. Het gebied leent zich, ook qua verkeerscapaciteit, voor kleinschalige recreatie, niet voor grote evenementen. GroenLinks zet in op meer wandelpaden en fietspaden in het buitengebied.

We hebben de ambitie om een stille gemeente te zijn. Dempend asfalt en strenge geluidseisen bij nieuwbouw zijn daarvan voorbeelden. Ook vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan geluids- en trillingshinder van treinverkeer.

Wilt u meer weten? Lees ons volledige programma of mail Hilde de Groot hdegroot@groenlinks.nl