Dit komt deels door het relatief grote percentage ZZP-ers met een wisselend en/of laag inkomen. Vanwege deze kloof is voor Houten armoedebestrijding een belangrijk fundament voor een goed sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek en verkleinen hun sociaal netwerk. Mensen met zorgen over geld zijn vaak niet in staat zelfstandig uit de armoede te komen. Daarom moeten minimaregelingen en -hulp goed toegankelijk én ruimhartig zijn. Organisaties als de Voedselbank, de Kledingbank, de Stichting Present Houten, het InterDiaconaal Overleg (IDO), de Schuldhulpmaatjes, de Stichting Leergeld, het DoorGeefLuik (DGL), het Wereldhuis en de Krachtfabriek zijn belangrijk voor Houten. Zij bieden ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. GroenLinks wil dat deze organisaties een volwaardige plek hebben in de keten van armoedebestrijding. Armoede is onaanvaardbaar en daarom willen we vooral op preventie meer doen.

Lees meer over ons standpunt ‘eerlijk delen’ in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Heb je vragen? Mail David Jimmink: david@jimmink.com