Energie

GroenLinks vindt dat we zo min mogelijk energie en grondstoffen moeten verspillen. Onze ambitie is om ook in Houten in 2030 een honderd procent duurzame - dat wil zeggen fossielvrije - energievoorziening te hebben. Duurzame energie komt uit stromend water, wind en van de zon.

Openbare verlichting

GroenLinks wil minder verspilling van stroom. We kunnen als gemeente toe met minder lantaarnpalen. De openbare verlichting mag 's nachts gedimd worden.

Energieneutrale gemeente

Wij willen dat de gemeente zelf energieneutraal wordt, zowel door besparingen op het verbruik als door zelf stroom op te wekken. Wij willen zonnepanelen op alle gemeentelijke sportaccommodaties zoals scholen, sporthallen en wijkposten. We vinden het hard nodig dat de gemeente het eigen energiegebruik per locatie bijhoudt en vermindert.

Zonne-energie

Wij kiezen voor zonne-energie. We ondersteunen stimulerende maatregelen die het voor particulieren mogelijk maken voordelig zonne-energie op te wekken en af te nemen.

Windenergie

We kiezen voor windenergie, de meest rendabele leverancier van duurzame energie. Er komen meer windturbines langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Windpark Goyerbrug is voor 2018 gerealiseerd op zo'n manier dat inwoners meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark.

Waterkracht

GroenLinks ondersteunt het opnieuw starten van de waterkrachtcentrale Hagestein. Deze centrale bestaat sinds 1958 en is daarmee de oudste waterkrachtcentrale van Nederland. In 2005 is de centrale stilgezet voor onderhoud, maar niet meer gestart. De elektriciteit uit de centrale kan 1.200 woningen in Houten en Vianen van groene stroom voorzien.

Stimuleren duurzame initiatieven

Door de komst van Windpark Houten is een duurzaamheidsfonds mogelijk gemaakt. Daarmee ondersteunen we inwoners en bedrijven die in Houten een duurzaam project willen starten, zoals burgers die gezamenlijk een park met zonnepanelen exploiteren.

Geen schaliegas

Schaliegas is voor GroenLinks geen optie. Fossiele energieproductie draagt niet bij aan de schone toekomst die wij willen. Wij kiezen voor fossielvrije energie, schoon grondwater en minder uitstoot van broeikasgassen.