Financiën

Bij het op orde houden van de gemeentelijke financiën wil GroenLinks de fundamenten van het menselijk bestaan onaangetast laten en waar mogelijk zelfs verstevigen. Onze financiële keuzes dragen bij aan het voortbestaan van een leefbare wereld, waarin het goed samenleven is en iedereen een menswaardig bestaan kan hebben.

Gemeenten bevinden zich financieel in een moeilijke positie. Het Rijk bepaalt grotendeels hoeveel geld er binnenkomt. De gemeente heeft maar weinig mogelijkheden om zelf belasting te heffen. Daar komt bij dat veel uitgaven vastliggen en dat bij wet de begroting sluitend moet zijn. We kunnen daardoor niet zomaar tekorten accepteren. Bij het op orde houden van de gemeentelijke financiën wil GroenLinks de fundamenten van het menselijk bestaan onaangetast laten en waar mogelijk zelfs verstevigen.

Financiële uitgangspunten

Ook met de beperkte speelruimte wil GroenLinks een paar financiële uitgangspunten formuleren:

 • Voor het voortbestaan van een leefbare wereld. Duurzaamheid zien wij niet als luxe. Het is een voorwaarde om ook in de toekomst met elkaar te kunnen overleven.
   
 • Voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Dat betekent solidariteit met elkaar, zodat mensen die minder te besteden hebben, of door bijvoorbeeld hun gezondheidssituatie grotere uitgaven hebben, zich gesteund weten en ontspannen mee kunnen blijven doen.
   
 • Voor goed samenleven. De samenleving maken we samen en daarom investeren wij in sociale cohesie, een schone en veilige samenleving, gelegenheid om talenten te ontplooien en een goed functionerende democratie.
   
 • GroenLinks vindt dat er geen principieel verschil is tussen bezuinigen en lasten verzwaren. Stoppen met financieel steunen van het zwembad, de fanfare of de bibliotheek is óók lasten verzwaren. De enige keuze is voor wie je lasten verzwaart.

Inkomsten verhogen

Als de financiële middelen van de gemeente teruglopen, is het belangrijk om te kijken of uitgaven verminderd kunnen worden. Maar soms is het beter om minder te bezuinigen en inkomsten te verhogen. Belastingverhoging heeft vier belangrijke voordelen:

 • De gemeente kan allerlei nuttige dingen blijven doen voor ons allemaal
 • De maatregel zelf is eenvoudig en de kosten gering
 • Lasten kunnen eerlijk verdeeld worden
 • Ongewenst gedrag (zoals milieu-onvriendelijk gedrag) kan ontmoedigd worden.

Als GroenLinks moet kiezen tussen het wegsnijden van belangrijke Houtense voorzieningen of lastenverzwaring, sluiten we lastenverzwaring niet bij voorbaat uit. Iedere bezuiniging is ook een lastenverzwaring voor een specifieke groep. Zo zal bijvoorbeeld het sluiten van een bibliotheek mensen treffen die zelf geen krant of boeken kunnen betalen.

Natuurlijk vinden wij het belangrijk daarbij ook te kijken naar de totale lastendruk in relatie tot andere gemeenten. Houten heeft landelijk gezien lage lokale belastingen: meer dan 70 procent van de Nederlandse gemeenten zit hoger als je naar de totale lokale lastendruk kijkt.

GroenLinks vindt daarom dat belastingen eventueel omhoog kunnen als het snijden in essentiële voorzieningen - zoals het binnenzwembad, het theater, de bibliotheek of het jongerencentrum - voorkomt.

Meer informatie over de financiële keuzes van GroenLinks vind je in ons verkiezingsprogramma.