Geluidsoverlast

GroenLinks wil dat de voorkeursnormen gehandhaafd worden en door bewoners ervaren geluidsoverlast serieus genomen wordt.

Wij vinden dat er in Houten te vaak ontheffing wordt gegeven voor geluidsbelasting boven de bovengrens van de geluidsnormen. We zetten ons in voor het aanhouden van de voorkeursnorm van maximaal 48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer.

Daarnaast willen wij maatregelen die de geluidsoverlast als gevolg van (nachtelijk) goederenvervoer verminderen. Om de geluidsoverlast van de Rondweg te verminderen, zien wij stil asfalt en verlaging van de maximumsnelheid op delen van de Rondweg als een prima mogelijkheid.

Wij blijven de gemeente continu aanspreken op het serieus nemen van de geluidsoverlast die bewoners ervaren en zetten ons in om belangengroeperingen te ondersteunen.