Gezondheid en sport

Sporten is gezond, ontspannend en draagt bij aan sociale cohesie, integratie en uiteindelijk aan tolerantie. GroenLinks maakt werk van een gezond Houten.

Sportvoorzieningen

GroenLinks wil een gemeente die zorgt voor goede voorzieningen voor amateursportbeoefening, en een gemeente die zich inzet voor regionale afstemming om kosten te besparen. GroenLinks is voor behoud van zwembad De Wetering. Sportvoorzieningen worden mogelijk met en door de verenigingen ontwikkeld en geëxploiteerd.

Betaalbaar

Sport dient betaalbaar te blijven, ook voor mensen met een kleine beurs. De U-Pas blijft, zodat mensen met een klein inkomen worden ondersteund om mee te kunnen doen.

Jongeren

We stimuleren in Houten dat scholen en jongeren deelnemen aan sportieve evenementen zoals de avondvierdaagse, zwem- en fietsvierdaagse, de Tour de Schalkwijk en de Loop door Houten. Een gezonde levensstijl leer je op jonge leeftijd. Sportfunctionarissen helpen bij de opzet en uitvoering van sportieve activiteiten in Houten, waarbij zij als opdracht meekrijgen om vooral jongeren actief mee te laten organiseren.

GroenLinks wil de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking tussen verenigingen en het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen stimuleren. Meer scholen gaan sport aanbieden als naschoolse activiteit.

We bevorderen leren in een gezonde omgeving. We stimuleren initiatieven van middelbare scholen om hun schoolplein rookvrij te maken.

Senioren

Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze groep. Sportverenigingen maken met elkaar afspraken om ouderen tot meer sport te stimuleren. Ouderen kunnen dan voor een bepaald bedrag bijvoorbeeld gebruik maken van het zwembad, de tennisbaan en het fitnesscentrum.

Mensen met een beperking

Voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zorgen we dat er in de regio voldoende mogelijkheden tot sportbeoefening zijn en dat samen met sportverenigingen een aangepast sportaanbod wordt geleverd. Sportverenigingen krijgen zo nodig financiële steun om invulling te geven aan dit sportaanbod.

Fruit in sportkantines

In Houtense sportkantines wordt fruit aangeboden. Houten omarmt het project Fruit4Sport, geïnitieerd door de Universiteit van Wageningen.