Input college-onderhandelingen 2014

Tijdens de college-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart heeft GroenLinks haar ideeën voor een groen en sociaal Houten ingebracht. GroenLinks zegt: "Vernieuwend vooruit naar een open en ontspannen samenleving!"

Download hieronder onze inbreng tijdens de onderhandelingen.