Internationale samenwerking

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens van Houten. GroenLinks is een partij die haar ogen open houdt voor de wereld om ons heen. De geschiedenis leert ons dat een naar binnen gekeerde mentaliteit leidt tot een klimaat van wantrouwen. Wat een boer niet kent, dat eet hij immers niet. Dat is bij uitstek een reden om open te staan voor de kansen die zich mondiaal voordoen. We zetten ons ervoor in dat Houten de namen Milleniumgemeente en Fairtradegemeente weer waarmaakt.

De gemeente stelt een budget in voor internationale samenwerking en inspireert organisaties en burgers om initiatieven te ontplooien. Europese fondsen worden benut voor gemeentelijk en regionaal beleid.

Asielzoekers en vluchtelingen

Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang. Aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus wordt noodopvang geboden.

Shelter City

De gemeente meldt zich aan als Shelter City om tijdelijk onderdak te bieden aan mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden en onder grote druk staan.

Duurzame inkoop

De gemeente koopt al haar producten, diensten en werk duurzaam en diervriendelijk in. In 2018 is de inkoop 100% duurzaam.

Promotie Houten Fietsstad

De gemeente inspireert andere steden met haar unieke positie als fietsstad van Europa.