Jeugdwerkloosheid

GroenLinks accepteert geen jeugdwerkloosheid.

Leren en werken

GroenLinks wil investeren in werk en in het maken van nieuwe combinaties tussen onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld door samenwerking met de land- en tuinbouwsector. Met werkgevers en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over leerwerktrajecten, waardoor het beter mogelijk wordt jeugdige of herintredende arbeidskrachten in te passen op de nieuwe werkplek. De vraag en het aanbod van werkgelegenheid worden beter op elkaar afgestemd. Met de regionale sociale dienst (WIL), met inzet van banenmarkten en door gebruik te maken van Werkgevers Servicepunten.

Tijdelijke projectbanen als opstap

Laagopgeleide werkeloze jongeren worden specifiek ondersteund in het vinden van tijdelijke banen. Een projectbaan is een opstapje naar een vaste baan en helpt bij het wennen aan werkstructuur, collegiaal contact en het opdoen van kennis.

Werkgeven in de regio

Bij aanbestedingen van de gemeente of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar mogelijkheden om werkzoekenden uit de regio in dienst te kunnen nemen.