Jongeren

GroenLinks wil dat jongeren zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Ook met jongeren gaat het niet altijd goed. Door het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van problemen nú zijn problemen op latere leeftijd te voorkomen. Wij zijn voorstander van gemeentelijk jeugdbeleid, maar vinden dat gespecialiseerde jongerenhulp niet door de gemeente zelf moet worden ingevuld.

De komende jaren komen er grote veranderingen op de gemeente af. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, dus ook de specialistische hulp voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en voor jongeren met ernstige opvoedingsproblemen. De uitvoering van jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen komen ook in handen van de gemeente.

GroenLinks is voorstander van gemeentelijk jeugdbeleid, maar vindt dat gespecialiseerde jongerenhulp, bijvoorbeeld op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg niet door de gemeente zelf moet worden ingevuld. De gemeente kan er wel voor zorgen dat er goede zorg wordt geboden. Bovengemeentelijke afspraken en controle op de uitvoering zijn daarbij noodzakelijk.

We willen dat jongeren zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Ook met jongeren gaat het niet altijd goed. Door het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van problemen nu zijn problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Jeugdzorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is het laagdrempelige inlooppunt voor informatie en advies over het aanbod aan opvoedondersteuning. De medewerkers onderkennen tijdig of meer specialistische hulp moet worden ingezet. Waar opgroeiproblemen ontstaan omdat bijvoorbeeld een ouder verslaafd is of omdat er schulden zijn, wordt gekozen voor een één-gezin-één-plan-aanpak.

Weerbaarheid

Jongeren die weerbaar zijn, leiden een gelukkiger leven. We steunen daarom initiatieven die de weerbaarheid van jongeren bevorderen, zoals Kanjertrainingen.

Hangjongeren

Problemen met hangjongeren lossen we zoveel mogelijk samen mét jongeren en omwonenden op. VanHouten&Co intensiveert het contact met jongeren en doet vaker een beroep op hen.

Activiteiten

Het organiseren van gezamenlijke activiteiten in een wijk bevordert de sociale samenhang en de leefbaarheid in de betreffende wijk. Tegelijk doen de jongeren praktijkervaring op met activiteiten die ze zelf zinvol vinden.

Voorzieningen

Een eigentijds jongerenbeleid is in het kinderrijke Houten geen luxe. Wij vinden (culturele) ontwikkeling van jongeren heel belangrijk. Daarom willen wij dat er betaalbare ateliers en oefenruimtes zijn waar jongeren samen kunnen chillen of muziek maken. Ook is het wenselijk dat er meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren komen.