Leefbaarheid

In een wijk waar mensen elkaar kennen, voelen mensen zich prettiger. Sociale samenhang zorgt ervoor dat wijken veiliger worden.

Preventie

Wij zijn voor preventielessen in het onderwijs (het concept van “de vreedzame school” ondersteunen wij van harte) en bevordering van de bewustwording bij de burgers over hoe misdaad voorkomen kan worden, bijvoorbeeld met het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

GroenLinks doet een appel op de burgers om met elkaar een veilige omgeving te creëren en te behouden, waar nodig samen met politie en toezichthouders.

Alcohol

Om misbruik onder jongeren tegen te gaan moet de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol in horeca en supermarkten beter gehandhaafd worden. Wij zijn voor verbetering van het toezicht hierop.

Buurtbemiddeling

Bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten kan een beroep gedaan worden op een buurtbemiddelaar. Waar jongeren zijn betrokken bij conflicten, worden zij ook betrokken bij de oplossing.

Horeca

GroenLinks wil afspraken maken met horecaondernemers over sociaal en veilig uitgaan, zodat de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk wordt beperkt.