Leefomgeving

GroenLinks kiest voor schone lucht, schoon water en een schone grond omdat we de gezondheid van mens en natuur belangrijk vinden.

Luchtkwaliteit

We zorgen dat de luchtkwaliteit in Houten regelmatig wordt gemeten. Waar de luchtvervuiling schadelijk is voor de gezondheid, neemt de gemeente maatregelen, bijvoorbeeld door het verlagen van de maximumsnelheid. Dat leidt tot minder uitstoot van CO2 én voorkomt geluidoverlast.

Geen megastallen

We kiezen niet voor megastallen omdat deze stank veroorzaken. Bovendien brengt de intensieve veehouderij vanwege de grote aantallen dieren risico's met zich mee voor de volksgezondheid.

Schone bodem

GroenLinks staat voor een buitengebied met een schone bodem en stimuleert ondernemers om duurzaam te innoveren en gebruik te maken van de modernste technieken in duurzame gewasbescherming. Op die manier worden het milieu en de leefomgeving zo min mogelijk belast.

Afvalwater

GroenLinks wil schoner rioolwater door afvalwater en schoon regenwater zoveel mogelijk te scheiden.