Nieuwe Nederlanders

Nieuwe Nederlanders krijgen ondersteuning bij hun inburgering in Houten.

We werken aan een humaan asielbeleid waardoor uitgenodigde vluchtelingen zich welkom voelen, vanuit het bewustzijn dat zij Houten verrijken.

Een steuntje in de rug in de vorm van spreekuur en de coördinatie van de vele vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders en taalcoaches) blijft nodig om ervoor te zorgen dat vluchtelingen snel en goed kunnen integreren in Houten.

Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang. Aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus wordt noodopvang geboden.