Regionale samenwerking

De komende jaren zal de gemeente Houten steeds meer gaan samenwerken met buurgemeenten. Dit geldt onder andere voor gespecialiseerde jeugdzorg, veiligheid en milieubeheer. GroenLinks kiest bij samenwerking steeds voor de schaal die het beste past bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Complexe of specialistische taken worden daarbij eerder bovenlokaal geregeld dan basistaken. We organiseren de gemeentelijke dienstverlening bij voorkeur dicht bij de burgers. Zo blijft de burger betrokken en houdt de gemeente contact met wat er lokaal speelt.

Het college blijft aanspreekbaar op alle bovengemeentelijk uitgevoerde zaken zoals gezondheidszorg, jeugdzorg, brandpreventie en milieuhandhaving. Bij samenwerking tussen gemeenten in de regio ontstaat gemakkelijk afstand met de burgers. Gemeenteraadsleden krijgen daarom ook taken in het bovengemeentelijk volgen van ontwikkelingen.