Schaliegas

GroenLinks is voor een schaliegasvrije gemeente, een gemeente waar niet geboord wordt om te zoeken naar schaliegas.

Recent werd aangekondigd dat er onder Houtens grondgebied een geringe kans op aanwezigheid van schaliegas bestaat en daarom een onderzoek wordt gestart. GroenLinks is voor een schaliegasvrije gemeente, een gemeente waar niet geboord wordt om te zoeken naar schaliegas. Wij zullen er dan ook alles aan doen om van Houten een schaliegasvrije gemeente te maken!

Ons hoofdbezwaar is dat we op zeer korte termijn de CO2-uitstoot moeten verminderen om catastrofale klimaatverandering (meer dan 2 graden opwarming) te voorkomen. Dat betekent dat de fossiele brandstof die er nog is, in de grond moet blijven. We moeten onze investeringen richten op energievormen die toekomst hebben.

Van alle fossiele brandstoffen is gas nog het schoonste. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de productie van 1 kWh elektriciteit met behulp van gas (circa 0,55 kg) is maar de helft van de hoeveelheid die vrijkomt bij productie met kolen (circa 1 kg). Ook zijn er minder problemen met fijnstof. Desondanks is schaliegas geen goed idee. Bij de winning van schaliegas kunnen namelijk diverse dingen mis gaan:

  • het grondwater (drinkwater) kan vervuild raken door chemicaliën
  • er kunnen aardbevingen ontstaan
  • er kan methaangas ontsnappen en methaan is ook een broeikasgas

Al deze dingen zijn in de Verenigde Staten al gebeurd. Zelf heeft Nederland al aardig wat ervaring met aardbevingen door gaswinning. De productie-installaties die voor de winning van schaliegas nodig zijn, tasten bovendien de bovengrondse natuur aan.

Wij vinden de risico’s van schaliegas niet opwegen tegen de geringe hoeveelheid gas (een paar jaar gebruik hooguit), en het feit dat we toch moeten omschakelen naar duurzaam op korte termijn. Winning van schaliegas zal de zo nodige transitie naar duurzame energie alleen maar uitstellen. Niet doen dus.