Seizoenswerknemers

GroenLinks is voorstander van vrij personenverkeer in de EU. De huidige regels pakken echter nadelig uit voor Nederlandse werkzoekenden. Daardoor stijgt lokaal de (jeugd)werkloosheid, en het is de taak van de gemeente daar iets aan te doen.

Met de huidige regels voor vrij personenverkeer wordt het ondernemers in Houten te gemakkelijk gemaakt om langdurig - 6 tot 9 maanden per jaar - gebruik te maken van buitenlandse seizoenswerknemers. Aan het einde van het seizoen wordt de buitenlandse seizoenswerknemer al weer besteld voor het volgende jaar.

Zo ontstaat een gesloten systeem, waarbij het aandeel Nederlandse werknemers steeds kleiner wordt en lokaal de (jeugd)werkloosheid stijgt. De taak van de gemeente is primair om aan die werkloosheid iets te doen.