Verenigingen en cultuur

Een bruisend verenigingsleven is goed voor de sociale cohesie, voor de gezondheid en voor de economie. Cultuur ontwikkelt en verbindt mensen. GroenLinks wil daarom een cultureel aanbod dat sterk, divers en onderscheidend is. Samen met inwoners kiezen we voor kunst in de openbare ruimte; met cultuur(fiets)routes, het openstellen van archeologische vindplaatsen en monumenten, en festivals.

Verenigingen

(Sport-)verenigingen krijgen meer vrijheid om eigen inkomsten te verwerven. Welzijnsorganisaties als VanHouten&Co kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente.

U-Pas

Sport dient betaalbaar te blijven, ook voor mensen met een kleine beurs. De U-pas blijft, zodat mensen met een klein inkomen worden ondersteund om mee te kunnen doen.

Kunst en cultuur

In de omgeving van Theater Aan de Slinger wordt samen met de bibliotheek een cultuurcluster tot stand gebracht.

GroenLinks wil betaalbare ateliers en oefenruimtes voor jongeren die met elkaar muziek willen maken. Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte. Kunstenaars kunnen exposeren in lege winkeletalages. Kunsteducatie door docenten en verenigingen moeten worden gesteund.

Het cultureel erfgoed wordt beschermd. Alle monumenten zijn duidelijk gemarkeerd, goed bereikbaar per fiets en makkelijk te vinden voor (fietsende) toeristen.

Bibliotheek

De bibliotheek versterkt haar waarde als digitaal informatiecentrum en ontmoetingsplek voor kunst en cultuur.

De bibliotheek is het centrum voor leesbevordering voor jeugd en volwassenen. De bibliotheek is van heel Houten. GroenLinks vindt dat de bibliotheek zich als zeer laagdrempelige en veel gebruikte voorziening moet ontwikkelen tot de inspiratieplaats voor scholing en begeleiding van (oudere) inwoners in het omgaan met de digitale samenleving.