Werk en inkomen

Werk en inkomen

Meedoen aan de samenleving is een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig leven. Het is belangrijk dat iedereen voldoende inkomen heeft en kansen krijgt om zich te ontplooien. Ook in tijden van digitalisering van werk accepteren we geen hoge werkloosheid. GroenLinks wil daarom investeren in werk waarbij een redelijke beloning en een vast contract de norm zijn. Wij willen geen vervanging van bestaande banen door vrijwilligers. De vraag en het aanbod van werk worden de komende jaren beter op elkaar afgestemd. Waar nodig compenseert de gemeente via de bijzondere bijstand de gevolgen als mensen getroffen worden door een stapeling van bezuinigingen.

De regionale sociale dienst (WIL) kan de randen van het wettelijk mogelijke opzoeken. In andere gemeenten zijn goede ervaringen met het actiever begeleiden van werkzoekenden. Deze investering vooraf in mensen kost aanvankelijk geld, maar maakt deze kosten meer dan goed doordat het leidt tot minder fraude en meer werkende mensen die werk doen dat bij hen past.

GroenLinks wil dat de gemeente Houten – net als vele andere gemeenten in Nederland - experimenteert met een basisuitkering zonder verplichtingen en met voorwaarden voor mensen in de bijstand. Onderzoek wijst uit dat de basisuitkering positieve effecten kan hebben op het arbeidsaanbod, studieresultaten en de gezondheid. Houten is een moderne gemeente en het past haar sociaal innovatief te zijn. We zijn benieuwd naar de effecten van een basisuitkering op het welzijn en de ontwikkeling van de mensen die deze ontvangen.

Lees meer over ons standpunt ‘werk en inkomen’ in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Heb je vragen? Mail David Jimmink: david@jimmink.com

WILT U MEER WETEN?

Lees dan ons

verkiezingsprogramma