wonen

Wonen

Houtenaren waarderen hun woonplaats om de ruime opzet, de veiligheid en het groen. Waar het aan ontbreekt zijn voldoende betaalbare huurwoningen en voldoende woningen voor bepaalde groepen woningzoekenden, zoals jongeren en senioren. GroenLinks wil alle Houtenaren een passend huis geven. De opties binnen de Rondweg zijn beperkt, maar moeten volop benut.

GroenLinks wil sociale woningbouw realiseren door vooraf duidelijk af te spreken waar sociale woningen gebouwd gaan worden. We stellen daarbij al jaren een eis van 30% sociale huur. We willen dat er minder woningen gebouwd worden in de hogere prijsklassen. We zetten in op goedkopere huur- en koopwoningen en investeringen in nieuwe woonconcepten zoals woonstudio’s voor jongeren, woongroepen voor senioren en deelwoningen waarin meerdere gezinnen kunnen wonen. Zo kan Houten meer mensen een woning bieden.

Bij nieuwbouw is nul-op-de-meter de ondergrens en beginnen we met de volgende stap van circulair bouwen waarbij recycling het uitgangspunt is. Viveste (huurwoningen) en huiseigenaren moeten gefaciliteerd worden om de stap naar een energieneutraal huis te maken. Langdurig leegstaande kantoren ombouwen naar appartementen is een goede manier om met name starters een plek te geven. Ook is GroenLinks voorstander van duurzame experimenten zoals het bouwen van ‘tiny houses’.

In onze kleine kernen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal zijn plannen voor nieuwbouw van bescheiden schaal. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Tegelijkertijd moet er meer gebeuren om die kernen leefbaar te houden, bijvoorbeeld het ondersteunen van de verenigingen en het faciliteren van medische zorg en kleine winkels. GroenLinks kan zich vinden in beperkte goed inpasbare duurzame bouw, bij voorkeur binnen de rode contour.

Lees meer over ons standpunt ‘wonen’ in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Heeft u vragen? Mail Hilde de Groot hdegroot@groenlinks.nl

WILT U MEER WETEN?

Lees dan ons

verkiezingsprogramma