Tijm Corporaal

Dick Veldkamp

Commissielid

“Nederland zou er beter voorstaan als politici zich meer zouden baseren op de werkelijkheid, in plaats op hoe zij graag zouden willen dat de dingen zijn.”

Wie ben je?

Dick Veldkamp (1961), getrouwd met Elizabeth, drie dochters: Dian (1994), Lisette (1996) en Susan Rikke (1998). Ik speel piano en badminton.

Wat is je achtergrond?

Ik heb werktuigbouwkunde aan de TU Delft gestudeerd, en sindsdien (vanaf 1986) in de windenergie gewerkt, eerst met waterpompende windmolens voor ontwikkelingslanden. Ik houd mij nu bezig met het ontwerpen van grote molens voor elektriciteitsopwekking. Ik ben blij dat de drie windmolens in Houten er nu staan, en ik hoop op nog meer projecten in de gemeente. Als zijlijn heb ik kennis opgebouwd over energie-opwekking en -gebruik, over duurzaamheid en het klimaatprobleem. Ik ben bestuurslid van de Fietsersbond, afdeling Houten, waar ik mij onder andere met bewegwijzering bezig houd.

Wat inspireert je?

Gebruik van de wetenschap om problemen van de samenleving op te lossen. Zo is er bijvoorbeeld veel wiskunde ontwikkeld over het eerlijk nemen van besluiten, en over hoe je zou moeten samenwerken. Bijvoorbeeld: hoe moeten de stemgewichten in de Europese Raad van Ministers zijn? De mensen realiseren zich niet hoeveel er al onderzocht is over van alles en nog wat. Nederland zou er beter voorstaan als politici zich meer zouden baseren op de werkelijkheid, in plaats op hoe zij graag zouden willen dat de dingen zijn.

Wanneer en waarom ben je lid geworden van GroenLinks?

In het jaar 2000. GroenLinks (met de Partij voor Dieren) is de enige partij die het belang van klimaat en milieubehoud inziet.

Wat zijn je activiteiten binnen GroenLinks?

Als RTG-lid heb ik financiële onderwerpen ‘in mijn portefeuille’ en energie en ruimtelijke ordening. Ik heb bij de verkiezingen van 2014 in de programmacommissie gezeten.

Wat zijn je persoonlijke ambities binnen GroenLinks? Wat wil je bereiken in Houten?

Ik zou graag zien dat Houten een klimaat-neutrale gemeente wordt; echter, dat zal nog wel enige decennia op zich laten wachten. Een doel dat dichterbij ligt is: uitbannen van energieverspilling: winkels met open deuren, niet afgesloten vrieskisten, onnodig autogebruik (voer betaald parkeren in!). Ik zou graag zien dat er in de volgende raadsperiode een tweede windmolenpark in Houten worden gebouwd. Het doet me deugd dat er steeds meer zonnepanelen op Houtense daken te zien zijn.

Wat is een uitspraak die jou typeert?

Papa, hou nou eens op met dat gezeur over het milieu.

Contact opnemen met Dick Veldkamp?

Telefoon: 030 - 638 6416
E-mail: dveldkamp@groenlinks.nl