Tijm Corporaal

Gerry Engels

Penningmeester

“Omdat het om mensen gaat.”

Wie is Gerry Engels?

Ik ben geboren in 1949. Ik heb twee getrouwde dochters en 5 kleinkinderen. Sinds juni 2012 ben ik weduwe. Ik woon sinds eind 1999 in Houten.

Wat is je achtergrond?

Ik heb mijn MO-A akte Pedagogiek. Verder heb ik later een HBO-studie Maatschappelijk Werk voltooid.

Vanaf 1 september 2001 tot 1 juni 2012 heb ik bij de gemeente Houten gewerkt. Ik hield me bezig met de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) die enkele jaren geleden overging in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarvoor werkte in bij de gemeente Harmelen als bijstandsmaatschappelijk werkster.

Ik ben mijn loopbaan gestart als hulpverlener bij de Stichting Labyrint, een zelfhulporganisatie voor direct betrokkenen van psychiatrische patiënten.

In juni 2012 ben ik met vroegpensioen (FPU) gegaan.

Wat inspireert je?

Bezig zijn met mensen, dat inspireert mij! Ik geloof in de kracht en positieve wil van mensen om er met elkaar een fijne samenleving van te maken waarin ieder individu een volwaardige plek inneemt. Daarvoor is een dialoog met elkaar nodig, uitleggen wat de politieke keuzes inhouden. En heel belangrijk… de jongere generaties historisch besef bijbrengen. Keuzes in het verleden gemaakt, waren gebaseerd op een visie. Vragen zoals: Wat kunnen we ervan leren? Hoe kunnen we problemen van deze tijd aanpakken met behoud van het goede uit het verleden? vind ik erg interessant.

Wanneer en waarom ben je lid geworden van GroenLinks?

Op 27 april 1968 werd de Politieke Partij Radicalen (PPR) opgericht. In 1971 mocht ik voor de eerste keer stemmen en het werd de PPR. Ik werd toen tevens lid van de PPR en ben lid gebleven toen de PPR opging in GroenLinks.

Namens de PPR ben ik vanaf 1978 tot 1990 gemeenteraadslid geweest in mijn voormalige woongemeente Harmelen. De PPR werkte toen samen met andere sociaal-democratische partijen in een Progressief Akkoord (PAK).

Ik ben lid geworden, omdat GroenLinkse politiek niet is gebaseerd op de bekende dogma’s (liberaal, confessioneel, socialistisch), maar probeert eigentijdse, vernieuwende oplossingen te vinden voor problemen. Een open positief-kritische partij, die gelijkwaardigheid van mensen vanzelfsprekend vindt en van daaruit op zoek is naar antwoorden op de vraagstukken van deze tijd.

GroenLinks vind ik een betrokken, nieuwsgierige partij die concreet probeert aan te sluiten bij wat mensen bezighoudt. GroenLinks durft het tegengeluid te laten horen, zodat mensen gestimuleerd worden om na te denken of de veelal heersende moraal van ‘meer, meer en nog eens meer’ ook minder kan en anders. Die zoektocht om de samenhang tussen bijvoorbeeld duurzaamheid, solidariteit, werkgelegenheid vorm te geven, levert inspirerende nieuwe ideeën op.

Wat zijn je activiteiten binnen GroenLinks?

Nu ik niet meer werkzaam ben bij de gemeente Houten, kan ik me inzetten voor andere zaken. Ik vind het leuk om mijn maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven door mijn bijdrage aan de GroenLinkse plaatselijke politiek als bestuurslid en meer in het bijzonder als penningmeester.

Wat zijn je persoonlijke ambities binnen GroenLinks? Wat wil je bereiken in Houten?

Als bestuurslid functioneer ik wat meer op de achtergrond. Ik wil, samen met de andere bestuursleden, bereiken dat mensen zich thuis voelen bij GroenLinks Houten en het leuk vinden om activiteiten te ontplooien voor GroenLinks.

Meer specifiek wil ik me inzetten voor de belangen van de gehandicapten in Houten. Ik ben namens Groenlinks dan ook aandachthoudster voor de Stichting Gehandicapten Houten (SGH).

Wat is een uitspraak die jou typeert?

“Omdat het om mensen gaat”. Daarom voel ik me thuis bij GroenLinks.