Een open en betrokken Houten

GroenLinks staat voor een bundeling van idealen: niet alleen solidariteit, tolerantie, diversiteit en vrede, maar ook vrijzinnigheid, vrijheid en ruimte. Een samenleving waarin je de ruimte krijgt om te zijn wie je bent, waarin je kunt werken voor een fatsoenlijk inkomen, maar ook voldoende tijd overhoudt voor vrienden en familie. In een open en betrokken gemeente voelen de inwoners zich uitgenodigd om mee te doen. Ze voelen zich thuis in Houten omdat ze cultureel, sociaal en sportief mee kunnen doen in een veilige gemeente. Een gemeente die trots is op haar voorzieningenniveau en zich inzet om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van Houten. Want een betrokken gemeente creëren we met elkaar.

Een open en betrokken Houten

Solidariteit, tolerantie, diversiteit en vrede, maar ook vrijzinnigheid, vrijheid en ruimte
Abonneren op RSS - Een open en betrokken Houten