GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, dus ook mensen met weinig financiële mogelijkheden, of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking.

De afgelopen jaren is de werkloosheid gestegen en zijn veel voorzieningen door bezuinigingen van de rijksoverheid beperkt. GroenLinks zet erop in dat zoveel mogelijk mensen passend betaald werk kunnen doen. Werk is meer dan inkomen, het geeft zelfvertrouwen en sociale contacten. Daarnaast zijn we voor een sociaal minimabeleid.

Zeggen dat mensen zelf de regie over hun leven maar moeten pakken, is te gemakkelijk. Ondersteuning is nodig bij het vinden van vrijwilligerswerk, beroepsgerichte scholing of het opnieuw organiseren van hun leven.

In een vitale sociale gemeente zijn we solidair met mensen die het (tijdelijk) niet redden en bieden we elkaar een helpende hand. We realiseren ons dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers veel werk verzetten. Zij verdienen ruimhartige begeleiding vanuit de gemeente.

Onze belangrijkste sociale thema's voor de komende vier jaar:

  • Zoveel mogelijk burgers hebben werk en inkomen
  • Mensen die zorg nodig hebben, worden goed geholpen
  • Er zijn betaalbare woningen
  • De jeugdzorg is goed ingericht
  • Er is passend onderwijs voor iedereen
Een vitaal sociaal Houten Een samenleving waarin iedereen kan meedoen Een samenleving waarin iedereen kan meedoen