David Jimmink

David Jimmink

Gemeenteraadslid

“Ik sta voor behoud van kunst en cultuur: het sociaal cement van Houten.”

Ik ben al lid van GroenLinks sinds vlak na de start van GroenLinks in 1989. Ik was net 18, onder de indruk van het nieuws van het (net ontdekte) broeikaseffect, en mocht als student psychologie voor 10 gulden lid worden. GroenLinks is sindsdien als een jas die lekker zit, toen ik in Houten kwam wonen in 2001 ben ik langzaam aan actief geworden voor de partij: eerst folders verspreiden en mee-vergaderen, sinds maart 2006 eerst als commissielid, sinds mei 2009 als raadslid.

Waarom GroenLinks?

Mensen vragen mij regelmatig waarom ik bij GroenLinks zit, en het beste antwoord is: omdat die partij zo goed is. Het is een partij die staat voor haar idealen, idealen die doordacht en realistisch zijn, idealen die werkelijk streven naar een betere toekomst voor mens en natuur. Het is een partij die groene idealen combineert met haalbare duurzame oplossingen, een partij die staat voor een samenleving waarin voor iedereen ruimte is om het leven te leiden dat ontspannen en prettig is voor hem of haar, idealen die staan voor de bescherming van dat wat kwetsbaar is.

Vrijzinnigheid is zowel voor GroenLinks als voor mij een kernwaarde. Bij GroenLinks voel ik mij thuis als man die denkt vanuit het collectief van mens en aarde en die gaat voor een betere toekomst van de planeet en de mensheid. Maar ook omdat er heel leuke mensen bij GroenLinks zitten!

Lokale politiek

Een aantal thema's keren steeds terug in mijn leven: milieu, cultuur en sociale ongelijkheid, en die combinatie maakt mij zowel een groene als een sociale GroenLinkser die liever op lokaal niveau opereert dan op hoger bestuurlijk niveau. En ik ben een optimist: bij mij kun je geen gesomber verwachten over de ellende van de wereld. Ik werk pragmatisch en vanuit positiviteit, zet liever veel kleine stappen (en af en toe een paar grote) en wil altijd uit kunnen leggen waarom ik iets vind of gedaan heb. Dus: ik maak liever met een goed verhaal mensen enthousiast dan te mopperen. Mijn levensmotto is dan ook: Uiteindelijk is alles positief!

De laatste jaren heb ik mij verbreed als raadslid. De onderwerpen onderwijs, sport, cultuur, jongeren en ouderen en in de breedte sociale cohesie en de “leefbaarheid” van Houten zijn zaken waar ik mij hard voor heb gemaakt. Ik laat graag een alternatief geluid horen tegen de economie die 24 uur per dag, 7 dagen per week moet draaien en wijs mensen erop dat er meer is in het leven dan geld verdienen.

Ambities

Houten is een inspirerende en bruisende stad die mij telkens weer verwondert en energie geeft. Toch heb ik ook een paar ambities waar ik vol voor ga:

  1. Ik zou graag zien dat, als je een gemiddelde Houtenaar vraagt waarom hij/zij woont in Houten, het antwoord is 'omdat er zoveel leuke dingen gebeuren', dit naast antwoorden over de kwaliteit van de huizen en de dorpse sfeer. Het gaat dus om Houten een stevige identiteit geven en de mensen trots maken hierop. Ofwel: een sprankelende gemeente waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om er een steentje aan bij te dragen.
  2. Ik zou graag willen dat Houten een duurzame stad wordt waar geen luchtverontreiniging en geluidsoverlast meer is, een stad met uitstekend openbaar vervoer en veel, divers groen en waar een plek is voor mensen en dieren zoals egels (er woont er een bij mij in de tuin!)
  3. Ook in tijden van economische malaise zou ik graag willen dat er veel meer verbinding komt tussen mensen, zodat er vangnetten ontstaan tegen eenzaamheid, sociale achterstand en netwerken van enthousiaste niet-overvraagde vrijwilligers (voor sport, cultuur, zorg etc.) en mantelzorgers – en een nog veel sprankelender, volwassen verenigingsleven.

Concreet voor Houten: niet meer bouwen waar problemen met de lucht en geluid zijn, op elk huis zonnepanelen en een windmolentje, veel struiken (met eetbare vruchten) in het straatbeeld, vissen in de sloot, goede handhaving op brommeroverlast en foutparkeren, bedrijven met veel werknemers uit Houten, ruimte voor initiatieven van bewoners die Houten beter willen maken zonder een gemeente die in de weg gaat liggen met regels en wensen, meer kleine ondernemers in de winkelcentra, meer geld naar cultuur en sport, elke supermarkt moet boodschappen gaan bezorgen, winkeldeuren moeten dicht in de winter en kantoorlichten en reclamezuilen zijn 's nachts uit.

Genoeg ambities en energie dus om de komende jaren mij in te zetten voor een sprankelend Houten. Samenvattend dus: Houten zou voor mij ideaal zijn als al mijn medeHoutenaren er vol trots over spreken en als er ruimte is voor vogels in de dakgoot, onkruid in de goot en egels in de tuin. Kortom: een Houten die hen gelukkig maakt.

Wat doe ik nog meer?

Naast politiek actief ben divers bezig: als lichaamsgericht psychotherapeut, als ondernemer in de zakelijke en niet-zakelijke dienstverlening en als coördinator van de muziekschool van Houten, het Houtens Muziek Collectief. Ook ben ik voorzitter geweest van de Bewonersvereniging Leebrug.

In al mijn functies heb ik geopteerd voor een combinatie van lobby en belangenbehartiging met iets concreet neerzetten. Zo heb ik al heel wat feestjes georganiseerd voor mijn mede-Houtenaren, bijvoorbeeld kinderfeesten voor mijn wijk, een klimaat- en energiemarkt, een aantal verkiezingscampagnes als campagneleider, een lobby-dinerdebat namens het culturele veld en een groots Pianofestival met een wereldrecordpoging.

Contact opnemen?

Ik sta altijd open voor contact over welk onderwerp dan ook. Bel me vooral op 06 -8119 7165, mail me op djimmink@groenlinks.nl of kom langs op een fractievergadering op maandagavond in het gemeentehuis.