Nieuws

De raad spreekt zich uit voor een inclusieve samenleving

Op de laatste raadsvergadering voor de zomer heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Houten zich uitgesproken om het Initiatief dat zich inzet om de Sinterklaasperiode feestelijk te maken voor álle Houtenaren te ondersteunen.

Het initiatief ‘Sint voor alle Houtense kinderen’ heeft als doel de roetveegpiet tot standaard te maken in Houten en daarmee aan te sluiten bij de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal.

Lees verder

Terugblik op twee jaar coalitie in Raadsvergadering 7 juli 2020

Op dinsdag 7 juli werd tijdens de Raadsvergadering de Perspectiefnota behandeld. Deze Perspectiefnota kan gezien worden als de ‘Algemene Beschouwingen van de Raad’ in Houten. Een goede gelegenheid dus om na te denken over hoe de afgelopen periode is verlopen, welke aandachtspunten er zijn en welke belangrijke vorderingen we gemaakt hebben na twee jaar in de coalitie. Hieronder kun je de bijdrage van onze fractievoorzitter Tijm Corporaal lezen zoals deze is voorgedragen tijdens de vergadering, inclusief zijn afsluiter in dichtvorm!

Lees verder

Prettig wonen voor iedereen: de Ruimtelijke Koers voor Houten

De gemeente Houten heeft eind maart de Ruimtelijke Koers voor Houten gepresenteerd. Hierin beschrijft het college wat haar denkrichting is voor het bouwen van 5.000 woningen in Houten (periode 2020-2040). Wat zijn de hoofdlijnen uit deze Ruimtelijke Koers? Wat is de Ruimtelijke Koers wel en wat is het niet? Wat vindt GroenLinks van deze koers? We hebben het voor u op een rijtje gezet. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Lees verder

Agrarische Structuurversterking

In het kader van Agrarische Structuurversterking (grondruil om boeren te helpen land terug te krijgen van beleggers) ging de raad akkoord met een startnotitie over woningbouw aan Lekdijk en/of Kaaidijk als deel van een ruilverkaveling op het Eiland van Schalkwijk. Om de kosten daarvan te compenseren is het nodig om 10-15 woningen te bouwen. In de komende maanden zullen verschillende varianten in detail worden onderzocht, en getoetst en besproken worden met inwoners en experts.

Lees verder

Raad stemt in met Regionale Energie Strategie

De Rijksoverheid heeft aan regio’s gevraagd om in een Regionale Energiestrategie (RES) aan te geven welke bijdrage zij leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het voorstel van de U16-regio, 16 gemeenten die samen ongeveer de provincie Utrecht beslaan, werd op 19 mei in de raad besproken. Onze regio bood in dit concept-bod om 1,8 TWh  per jaar elektriciteit duurzaam op te wekken met windmolens, zonnepanelen en zonnevelden.

Lees verder

Regionale energie-strategie voor de U16

Ondanks de corona-crisis gaat de politiek gewoon door. Een belangrijk onderwerp is de verduurzaming van de energievoorziening. De Rijksoverheid vraagt aan regio’s om in een Regionale Energiestrategie (RES) aan te geven hoe ze dit gaan doen, en de ontwikkeling van deze plannen ligt bepaald niet stil. Houten zit in de U16: de U16-regio bestaat uit 16 gemeenten die samen ongeveer de provincie Utrecht beslaan (minus het gebied rond Amersfoort en Veenendaal).

Lees verder

Pagina's