Standpunten

Een gezond en groen Houten

GroenLinks zet in op een gezond en groen Houten. Ook in tijden van bezuiniging kiest GroenLinks daarom voor kwaliteit: schone lucht, schoon water en schone grond, een keuze voor uw en onze gezondheid. We kiezen ook voor de wereld van morgen: door te kiezen voor nieuwe energiebronnen voorkomen we uitstoot van broeikasgassen en zijn we klaar voor de toekomst.

Een open en betrokken Houten

GroenLinks staat voor een bundeling van idealen: niet alleen solidariteit, tolerantie, diversiteit en vrede, maar ook vrijzinnigheid, vrijheid en ruimte. Een samenleving waarin je de ruimte krijgt om te zijn wie je bent, waarin je kunt werken voor een fatsoenlijk inkomen, maar ook voldoende tijd overhoudt voor vrienden en familie. In een open en betrokken gemeente voelen de inwoners zich uitgenodigd om mee te doen. Ze voelen zich thuis in Houten omdat ze cultureel, sociaal en sportief mee kunnen doen in een veilige gemeente. Een gemeente die trots is op haar voorzieningenniveau en zich inzet om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van Houten. Want een betrokken gemeente creëren we met elkaar.

Financiën

Bij het op orde houden van de gemeentelijke financiën wil GroenLinks de fundamenten van het menselijk bestaan onaangetast laten en waar mogelijk zelfs verstevigen. Onze financiële keuzes dragen bij aan het voortbestaan van een leefbare wereld, waarin het goed samenleven is en iedereen een menswaardig bestaan kan hebben.

Een vitaal sociaal Houten

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen, dus ook mensen met weinig financiële mogelijkheden, of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. De afgelopen jaren is de werkloosheid gestegen en zijn veel voorzieningen door bezuinigingen van de rijksoverheid beperkt. Een vitale en sociale gemeente blijven we alleen als we ons inzetten voor elkaar. We realiseren ons dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers veel werk verzetten. Zij verdienen ruimhartige begeleiding vanuit de gemeente.