Fractie

GroenLinks is in de gemeenteraad van Houten vertegenwoordigd met vier raadsleden:

De fractie wordt ondersteund door voormalig raadslid Dick Veldkamp.

Kennismaken met onze fractie?

Zijn er zaken waar u, in uw wijk, mee zit en die de gemeenteraad moet weten? Nodig dan GroenLinks uit op de koffie. Wij gaan graag met u in gesprek. Neem hiervoor contact op met de fractievoorzitter.

Fractievergadering bijwonen?

De raadsfractie vergadert in principe elke maandagavond. Heeft u een vraag aan de fractie of wilt u iets onder hun aandacht brengen? U bent van harte welkom. Neem vooraf even contact op met de fractievoorzitter in verband met eventuele wijzingen van vergaderdatum en locatie. En uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een van onze raadsleden.

Bestuur

Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. Momenteel is ons bestuur als volgt samengesteld:

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Ze zijn van harte welkom.

Pers

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze raadsleden.

GroenLinks Houten financieel ondersteunen

Giften zijn van harte welkom. U kunt uw gift overmaken op Triodos rekeningnummer NL73 TRIO 0786 824 700 ten name van GroenLinks Houten.