Bomenkap in het Imkerspark

Aandacht voor bomenbeleid blijft hard nodig

Met een ingezonden brief in het Houtens Nieuws vraagt de GroenLinks-fractie opnieuw aandacht voor het bomenbeleid in de gemeente Houten. De gemeente zegde eerder toe dat er in Houten geen grootschalige kapacties meer zouden plaatsvinden. Helaas, niets is minder waar.

De GroenLinks fractie heeft afgelopen week door middel van een ingezonden brief in Het Houtens Nieuws opnieuw aandacht gevraagd voor het bomenbeleid in de gemeente Houten.

Vorig jaar kreeg GroenLinks in reactie op de gestelde schriftelijke vragen van de gemeente te horen dat er geen grootschalige kapacties meer zouden plaatsvinden in Houten. Helaas, niets is minder waar. Rond de skatebaan alleen al, zijn in het Imkerspark meer dan zestig grote bomen gekapt en ook op andere plaatsen in het Imkerspark en in de wijk de Hoeven zijn veel bomen verwijderd.

Wij verzetten ons tegen deze volgens ons onnodige kaalslag. In Houten is helaas en tegen onze zin de kapvergunning afgeschaft. Wij willen een ander bomenbeleid, zodat Houten ook in de toekomst bomenrijk blijft!

Hoe houden we Houten bomenrijk?

Geplaatst op: woensdag 23 januari 2013 om 08:50

In het Imkerspark heeft vorige week grootschalig bomenonderhoud plaatsgevonden. De gemeente kiest er daarbij voor om het aantal bomen ook flink uit te dunnen. Zo zijn er opnieuw meer dan 50 grote bomen verwijderd. Dan ontstaat binnen twee jaar volgens de gemeente een mooi park met gevarieerde vegetatie. GroenLinks heeft een andere mening over het kappen van gezonde bomen. Al jaren vragen we onder het motto "zet een boom op over bomenkap" aandacht voor het boombeleid.Helaas heeft dit tot nu toe vooral geleid tot verbetering in de voorlichting door de gemeente. Die kan nog beter, maar is volgens ons al beter dan in het verleden. Toch zijn we ontevreden, want grootschalige kapacties gaan gewoon door.

De naam Houten is afgeleid van Haltna en betekent "woonplaats in het bos". Bomen horen bij Houten en de inwoners van Houten zijn altijd trots geweest op haar bomenrijkdom. Maar helaas zijn er straks niet alleen vanuit het Haltnahuis steeds minder bomen te bewonderen. GroenLinks pleitte in november 2011 al voor een plan van aanpak voor de aangetaste kastanjebomen op de rondwegwal. Zonder een concrete reservering zagen wij aankomen dat deze bomen in de toekomst maar beperkt vervangen kunnen worden. En geleidelijk zien wij het bomenbestand verder in aantal achteruitgaan. Wij willen een bomenrijk Houten houden om de volgende redenen: Bomen zijn zomers een prima natuurlijke geluidsbarrière. Minder bomen betekent meer geluid. Bomen maken de leefomgeving aantrekkelijk. Ze zijn prachtig om te zien. Bomen "kleuren" de seizoenen en bomen "geven" voelbaar energie. Het maakt uit of je op een kaal of een door bomen omringd park recreëert. Bomen zijn daarnaast een bron van leven. Voor vogels, insecten en andere organismen. Zelfs dode bomen hebben natuurwaarde. Bomen bieden een bron van avontuur. Wij willen graag dat kinderen verstoppertje kunnen blijven spelen in parken met ruime bospartijen en hutten kunnen bouwen in het park in hun leefomgeving.

GroenLinks vindt dat je bomen die niet in de weg staan moet koesteren en moet nadenken over de wijze waarop je Houten bomenrijk houdt. Als het aan ons ligt komt er naast grote terughoudendheid voor het kappen van grote bomen een verplicht vervangingsbeleid voor elke boom ouder dan 6 jaar, wordt er een bomenvervangingsfonds opgericht en worden ook bewoners uitgenodigd om in dit fonds te participeren. Goedkoper bomenonderhoud kan mogelijk worden als we met elkaar gericht kiezen voor inzet door vrijwilligers en leerlingen in opleiding en door onderhoudstraining te organiseren. Houten is nog steeds bomenrijk. Laten we onze naam hooghouden en ons bomenhout koesteren!

Tijm Corporaal
Fractievoorzitter
GroenLinks Houten