Actieve bewonersgroep Den Oord brug 51 levert tal van ideeën aan

Rond de zomer ontstond in de wijk Den Oord onrust over het onverwachte plan om een brug tussen het Mais-oord en de Lijnzaad-oord (brug 51 in de gemeentelijke boeken) te verwijderen en niet meer terug te plaatsen. Tijdens de informatie-avond in september spraken de gemeente en de bewonersgroep af een bijeenkomst te beleggen komen waarin de bewonersgroep haar ideeën voor het behoud van een verbinding tussen de twee straten zou kunnen presenteren. Tijdens een constructieve bijeenkomst met de gemeentelijke projectleiders en de bewoners op woensdag 5 november konden daardoor veel ideeën worden gepresenteerd.

Rond de zomer ontstond in de wijk Den Oord onrust over het onverwachte plan om een brug tussen het Mais-oord en de Lijnzaad-oord (brug 51 in de gemeentelijke boeken) te verwijderen en niet meer terug te plaatsen. Dit idee, waarbij de gemeente actief zou ingrijpen in het bestaande stratenpatroon en er plotseling twee doodlopende steegjes zouden ontstaan, leidde tot veel verontwaardiging in de wijk Den Oord.

Buurtambassadeur en raadslid Tijm Corporaal riep de buurtbewoners daarom op om vooral naar de informatie-avond over de brug te gaan onder het motto: “in een veertigjarige wijk moet je investeren in plaats van bot bruggen saneren.”

Tijdens de informatieavond in september werd afgesproken dat er een bijeenkomst zou komen waarin de bewonersgroep haar ideeën zou kunnen presenteren voor het behoud van een verbinding tussen de twee straten. In de afgelopen maand is de bewonersgroep bijzonder actief aan de slag gegaan. Tijdens een constructieve bijeenkomst met de gemeentelijke projectleiders en de bewoners op woensdag 5 november, konden daardoor veel ideeën worden gepresenteerd.

De ideeën variëren van het verplaatsen van een overbodige brug uit Houten-Zuid, het aanleveren van foto’s van alternatieve fietsbruggen, het plaatsen van een ander type brug of een brug van ander (onderhoudsvrij) materiaal tot een brug die korter wordt en alleen het water hoeft te overspannen. De bewonersgroep heeft in totaal circa 20 aannemers benaderd. Zes daarvan leverden een aanbieding op die in alle gevallen een stuk goedkoper lijkt uit te vallen dan het vervangingsvoorstel van de gemeente.

Namens de gemeente heeft Arie Oskam, hoofd unit advies en voorbereiding Beheer Openbare Ruimte, de bewonersideeën in ontvangst genomen. Hij deed de toezegging om op korte termijn met eerste reacties te zullen komen. GroenLinks is blij met de actieve inzet van bewoners en kijkt uit naar de vervolgstappen.