Advies informateur: CDA - GroenLinks - VVD - ChristenUnie

GroenLinks is verheugd dat er een stap is gezet in het formatieproces. Er is een keuze gemaakt welke partijen gaan formeren. Maandagavond is er een openbare duiding, waar iedere Houtenaar welkom is.

Daarna zullen wij ook onze leden verder informeren. Natuurlijk zal het ook onderwerp van gesprek zijn op onze ALV op 26 april.

Advies informateur Hans Martijn Ostendorp:

"Na de gemeenteraadsverkiezingen is de verkenning gestart om tot een coalitie te komen. In eerste instantie zijn CDA en GroenLinks, als 'basisblok', met ITH in gesprek gegaan. Dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Vervolgens heeft er een bredere verkenning plaatsgevonden met achtereenvolgens VVD, D66 en ChristenUnie. Na de gesprekken hebben verschillende scenario’s de revue gepasseerd. 

In afstemming met CDA en GroenLinks adviseer ik om met CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie de formatieonderhandelingen in te gaan.

Deze combinatie doet recht aan de verkiezingsuitslag. Met de keuze voor de VVD wordt de continuïteit binnen het college geborgd. Met de ChristenUnie erbij kunnen vernieuwingen worden ingezet.

Een college met de zittende partijen CDA en VVD en de nieuwe partijen GroenLinks en ChristenUnie zorgt voor een goede balans tussen stabiliteit en vernieuwing. Het goede van Houten kan voortgezet worden én er kan voortvarend en vooruitstrevend aan de slag worden gegaan met de thema’s die de komende jaren voor Houten hoog op de agenda staan.

Graag geven de onderhandelaars van CDA en GroenLinks en ik een toelichting tijdens een openbare bijeenkomst die op maandag 23 april om 19.00 uur wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen krijgt daar vanzelfsprekend ook de gelegenheid vragen te stellen over de gemaakte keuze en over het vervolgproces."