Agenda gemeenteraad

Op dinsdag 30 oktober spreken we in de gemeenteraad over twee onderwerpen. Eerst gaan we in gesprek over de jeugdhulp in Houten. In opdracht van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Volgens de Rekenkamer is het nu de gemeente verantwoordelijk is geworden voor het leveren van Jeugdzorg voor de gemeenteraadsleden lastig om goed inzicht te krijgen in de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven.

Er wordt wel veel informatie gegeven, maar daarmee is toch niet goed controleerbaar of  goede en snelle zorg wordt gegeven. Tegelijkertijd wordt wel gesteld dat de Rekenkamer geen signalen heeft ontvangen dat er in Houten kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen. En dat is goed om te weten.

 

We behandelen ook de Subsidieverordening Asbest van het dak zonnepaneel erop Kromme Rijngebied. Hoewel het om een kleine regeling gaat vindt GroenLinks dit wel een belangrijk onderwerp. Alle asbestdaken moeten voor 31 december 2024 zijn verwijderd. De gemeente Houten gaat voorlichting geven en wijst de burgers erop dat er ook subsidiemogelijkheden bestaan als het nieuwe dak direct voorzien wordt van zonnepanelen. Natuurlijk is GroenLinks voor zonne-energie en op boerendaken kunnen snel veel meters worden gemaakt!