Algemene beschouwingen GroenLinks bij Perspectiefnota 2012

Het is goed gebruik in de gemeenteraad om bij het vooruit kijken richting toekomst algemene beschouwingen uit te spreken. GroenLinks koos er dit jaar voor om te wijzen op het risico van beperkt denken. De overheid heeft belang bij meedenkende burgers.

Tijm Corporaal opende zijn bijdrage met de woorden:

'Als we het de uitvinders van de eerste gloeilamp hadden gevraagd, hadden ze geen duurzamere lamp gemaakt, maar een lamp die meer licht gaf'

In zijn bijdrage ging Tijm in op het belang van meedenkende burgers voor de overheid. De oplossingen die nodig zijn om voorzieningen in de lucht te houden, kunnen niet alleen door de overheid bedacht worden. En voor voorzieningen in de openbare ruimte moeten we ook vaker actiever vooraf de burgers consulteren.

Dat doen we wel voor speeltoestellen, maar waarom maken we niet actiever gebruik van idee├źn en inzichten van de burgers als er bijvoorbeeld een moestuin wordt aangelegd ('we willen een moestuin in deze wijk, we leggen u drie mogelijke locaties voor') of een zendmast ('er moet een zendmast komen in deze wijk, we leggen u graag drie alternatieven voor').

De motie hebben we uiteindelijk niet in stemming gebracht, omdat de wethouder aangaf dat binnen het participatiebeleid al voldoende mogelijkheden bestaan om de burgers actiever bij de besluitvorming te betrekken. Wij namen daarmee genoegen, want het participatiebeleid wordt regelmatig getoetst.

Wij gaan vooral opletten of sociale media ook vaker ingezet gaan worden om de bewoners een stem te geven bij het aanwijzen van een locatie. Immers,

'hoe groter het draagvlak, des te kleiner de weerstand.'

Lees de hele tekst en onze motie in de bijlagen.